PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Contents of alkaline element s in biomass of some plants fertilized with post-sewage waters as an indicator of usefulness of these plant s for energy purposes

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zawartość pierwiastków zasadowych w biomasie wybranych roślin nawożonych wodami pościekowymi jako wskaźnik ich przydatności do celów energetycznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to determine the contents of alkaline and alkaline earth elements in soil and their contents in the biomass of same plants. In the study the following energy plants were used: Helianthus tuberosus, Rosa multiphlora and Salix viminali. In the experiment post-sewage waters from mechanical-biological sewage plant 'Łęczyńska Energetyka' situated in KWK Bogdanka in Nadrybie were used. The results of the experiment reveal that 2-year irrigation of podsolic soil with pre-filtered post-sewage waters caused considerable changes in soil chemistry. These changes included an increase of soil reaction, the mass of the alkaline elements, as well as changes in the relations between these elements. The energy plants that were cultivated absorbed the elements studied in different ways, which resulted in different reserves of these elements in the soil. Of all the investigated energy plants, the greatest capabilities to absorb the elements from the soil were observed in Helianthus tuberosus, whereas the smallest amounts of alkaline elements were absorbed by Salix viminalis.
PL
Celem badań było przeprowadzenie oceny zawartości pierwiastków alkalicznych i ziem alkalicznych w glebie oraz ich zawartości w biomasie wybranych roślin. Do badań wykorzystano uznane za rośliny energetyczne Helianthus tuberosus. Rosa multiphlora oraz Salix viminali. W doświadczeniu zastosowano wody po ściekowe pochodzące z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni "Łęczyńskiej Energetyki" znajdującej się w KWK Bogdanka w Nadrybiu. Z przeprowadzonych badań wynika, że nawadnianie przez okres 2 lat gleby bielicowej oczyszczonymi wodami pościekowymi spowodowało znaczne zmiany w jej chemizmie, polegające głównie na wzroście odczynu gleby oraz masy i wzajemnych stosunkach między pierwiastkami zasadowymi zaś uprawiane rośliny energetyczne w zróżnicowany sposób pobierały badane pierwiastki, stąd też różny był ich zapas glebie. Wśród badanych roślin największe zdolności pobierania tych pierwiastków' z gleby wykazywał topinambur najmniejszymi zaś charakteryzowała się wierzba.
Rocznik
Strony
639--647
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., tab.
Twórcy
autor
autor
 • Institute of Nature and Mathematics, Stale Vocational High School in Zamość. tel. 084 638 34 44, walmart@op.pl
Bibliografia
 • [1] Borkowska H. and Lipiński W.: Zawartość wybranych pierwiastków w biomasie kilku gatunków roślin energetycznych. Acta Agrophys. 2007, 10(2), 287-292.
 • [2] Zuwała J.: Uwarunkowania techniczne dla współspalania biomasy z węglem. Czysta Energia 2006, 3, 22-25.
 • [3] Badyda K.: Biomasa jako paliwo w małych elektrociepłowniach. Czysta Energia 2008, 1, 26-29.
 • [4] Sołtys S.: Zastosowanie biomasy różnorodnego pochodzenia jako komponentu paliw kompleksowych dla pieców i kotów węglowych. Intermark 2007, 1-20.
 • [5] Wisz J. and Matwiejew A.: Biomasa - badania w aspekcie przydatności do energetycznego spalania. Energetyka 2005, 9, 631-636.
 • [6] Kruszyński S., Borykaj. and Chruściel J.: Przydomowe kotłownie, na słomę. Czysta Energia 2008, 1, 22-23.
 • [7] Kaczmarczyk G.: Wykorzystanie biomasy rolniczej szansą elektroenergetyki odnawialnej. Czysta Energia 2005, 3, 6-7.
 • [8] Szerszeń L, Chodak T., Kabała C. and Lewandowska M.: Właściwości gleb nawadnianych ściekami miejskimi we Wrocławiu Osobowicach. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 1996, 293(1), 115-124.
 • [9] Włodek S., Biskupski A. and Pabin J.: Wykorzystanie odłogów do produkcji biomasy i oczyszczania ścieków. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2005, (506), 515-521.
 • [10] Zabrocki R. and Ignacek G.: Wykorzystanie wierzby energetycznej w gospodarce rolnej. Roczniki Naukowe, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2007, IX(3), 234-238.
 • [11] Dubas J.W.: Uprawa wierzby Ekonomistów jej przetwarzanie na cele energii cieplnej. Wyd. ODR Stare Pole 2002.
 • [12] Sugier D., Szewczuk Cz. and Studzińska-Jaksim P.: Wpływ zróżnicowanych dawek ścieków miejskich na rozwój systemu korzeniowego wierzb krzewiastych (Salix sp.). Zesz. Post. Nauk Roln. 2001, (475), 81-86.
 • [13] Szewczuk Cz. and Sugier D.: Wpływ stosowania ścieków miejskich na przebieg wzrostu i plonowanie wierzby krzewiastej (Salix americana L.). Zesz. Post. Nauk Roln. 2001, (475), 73-79.
 • [14] Jóźwiakowski K., Węgorek T. and Zubala T.: Rozwój i produktywność wierzby wiciowej (Salix vinimalis L.) na złożach gruntowo-roślinnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zesz. Post. Nauk Roln. 2001, (475), 103-109.
 • [15] Kalembasa D.: Ilość i skład chemiczny popiołu z biomasy roślin energetycznych. Acta Agrophys. 2006, 7(4), 909-914.
 • [16] Kołodziej Z., Bednarz B. and Bilański P.: Wierzbowe plantacje energetyczne - możliwości i zagrożenia. Czysta Energia 2007, 2, 22-23.
 • [17] Karoń B., Kulczycki G. and Bartmański A.: Wpływ składu kompleksu sorpcyjnego gleb na zawartość składników mineralnych w kupkówce. Ann. UMCS 2004. sec. E, LIX, 2, 769-775.
 • [18] Mercik S.: Próba ustalenia optymalnego stosunku kationów w nawożeniu, [in:] Równowaga jonowa w glebach i roślinach w warunkach intensywnego nawożenia, Wyd. IUNG Puławy I 986, cz. l, 11-30.
 • [19] Mercik S.: Stosunki kationów w glebie, [in:] Fotyma M., Mercik S. and Faber A., Chemiczne podstawy żyzności gleb i nawożenia. PWRiL, Warszawa 1987, 184-186.
 • [20] Krotysz-Hus E. and Chmura K.: Próby wykorzystania osadów ściekowych w uprawie wierzby krzewiastej dla potrzeb energetycznych. Zesz. Post. Nauk Roln. 2008, (526), 397-403.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0045-0004
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.