PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Effect of sulphur fertilization and liming on the content of sulphate sulphur and organic sulphur in spring forms of wheat and rape

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ nawożenia siarką i wapnowania na zawartość siarki siarczanowej i organicznej w jarych formach pszenicy i rzepaku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the two-year pot experiment the range and direetion of the changes in content of sulphate sulphur and organic sulphur in wheat and rape in the conditions of sulphur fertilization (Na2S04, elementary S) and liming (CaCO3 + MgCO3) were analyzed. The experiments were performed using the complete randomization method. Three variable factors were used, where dose and form of lime fertilizer and dose of sulphur were applied on 3 levels while sulphur form was applied on 2 levels. In the first year of the research spring wheat was used as a test plant and in the second year - spring rape. The obtained results let us conclude that applied experimental factors significantly affected the content of S-S04 and organic S in spring forms of wheat and rape. Among the test plants the higher contents of analyzed forms of sulphur were found in the ease of rape. Experiments results show, that optimal soil reaction and adequate plants supply with sulphur largely determine sulphur metabolism and in consequence on its quality.
PL
W dwuletnich doświadczeniach wazonowych oceniono zakres i kierunek zmian w zawartości siarki siarczanowej i organicznej w pszenicy i rzepaku w warunkach nawożenia siarką (Na2S04, S elementarna) i wapnowania (CaC03 + MgC03). Doświadczenia założono metodą kompletnej randomizacji. Obejmowały one trzy czynniki zmienne, z których dawkę i formę nawozu odkwaszającego oraz dawkę siarki zastosowano na trzech poziomach, a formę siarki na dwóch. W pierwszym roku badań rośliną testową była pszenica jara, zaś w drugim rzepak jary. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane czynniki doświadczalne wywarły widoczny wpływ na zawartość S-S04 i Sorgo w jarych formach pszenicy i rzepaku. Rzepak w porównaniu z pszenicą charakteryzował się większymi zawartościami analizowanych form siarki. Wapnowanie wpłynęło na zmniejszenie zawartości siarki siarczanowej i organicznej w roślinach. Lepsze zaopatrzenie roślin w siarkę wiązało się ze wzrostem zawartości analizowanych form siarki.
Rocznik
Strony
623--632
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, tel. 81 445 60 45, fax 81 445 66 64, marzena.brodowska@ar.lublin.pl
Bibliografia
 • [1] Knights J.S., Zhao F.J., Spiro B. and McGrath S.P.: Long-term effects of land use and fertilizer treatments on sulfur cycling. J. Environ. Qual. 2000, 29(6), 1867-1874.
 • [2] Kaczor A., Brodowska M.S. and Kowalski G.: Wpływ nawożenia siarką i wapnowania na zawartość siarki w jarych formach pszenicy i rzepaku. Ann. UMCS, sec. E 2004, 59(4), 1847-1853.
 • [3] Motowicka-Terelak T. and Terelak H.: Siarka w glebach Polski - stan i zagrożenia. PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1998.
 • [4] Kiepul J.: Wpływ symulowanej imisji i wapnowania na bilans siarki w doświadczeniu lizymetrycznym. Fragm. Agronom. 1998, 2, 45-52.
 • [5] Dubuis P.-H., Marazzi C., Städler E. and Mauch F.: Sulphur deficiency causes a reduction in antimicrobial potential and leads to increased disease susceptibility of oilseed rape. J. Phytopathol. 2005, 153, 27-36.
 • [6] Zhao FJ., Hawkesford MJ. and McGrath S.P.: Sulphur assimilation and effects on yield and quality of wheat. J. Cereal Sci. 1999, 30, 1-17.
 • [7] Kertesz M.A. and Mirleau P.: The role of soil microbes in plant sulphur nutrition. J. Exp. Bot. 2004, 55(404), 1939-1945.
 • [8] Girma K, Mosali J., Freeman K.W., Raun W.R., Martin K.L. and Thomason W.E.: Forage and grain yield response to applied sulfur in winter wheat as influenced by source and rate. J. Plant Nutr. 2005, 28, 1541-1553.
 • [9] Eriksen J. and Askegaard M.: Sulphate leaching in an organic crop rotation on sandy soil in Danmark. Agricult. Ecosyst. and Environ. 2000, 78, 107-114.
 • [10] Scherer H.W.: Sulphur in crop production - invited paper. Eur. J. Agronom. 2001, 14, 81-111.
 • [11] Eriksen J., Olesen J.E. and Askegaard M.: Sulphate leaching and sulphur balances of an organic cereal crap rotation on three Danish soils. Eur. J. Agronom. 2002, 17, 1-9.
 • [12] Thomas S.G., Hocking T.J. and Bilsborrow P.E.: Effect of sulphur fertilization on growth and metabolism of sugar beet grown on soils of differing sulphur status. Field Crops Res. 2003, 83, 223-235.
 • [13] Kaczor A. and Kozłowska J.: Wpływ kwaśnych opadów na agroekosystemy. Folia Univ. Agric. Stetin. 2000, 204(81), 55-68.
 • [14] Biskupski A., Winiarski A. and Malinowska P.: Stan produkcji krajowej nawozów zawierających siarkę oraz tendencje światowe ich wytwarzania i stosowania. Nawozy i Nawożenie 2003, 4(17), 9-30.
 • [15] Brodowska M.S. and Kaczor A.: Wpływ wapnowania i nawożenia siarką na glebę i rośliny, Cz. I. Zmiany niektórych właściwości gleby. Roczn. Glebozn. 2005, 56(1/2), 13-20.
 • [16] Szulc W.: Wpływ zróżnicowanego nawożenia na zawartość różnych form siarki w glebie. Zesz. Probl. Post. Nauk RoI. 2002, 482, 513-518.
 • [17] Kaczor A. and Brodowska M.S.: Wpływ wapnowania i nawożenia siarką na wzrost, rozwój i plonowanie jarych form pszenicy i rzepaku. Cz. II. Rzepak jary. Acta Agrophys. 2003, 1(4), 661-666.
 • [18] Grzesiuk W.: Nefelometryczne oznaczanie siarki siarczanowej w roślinach. Roczn. Glebozn. 1968, l, 167-173.
 • [19] Butters B. and Chenery E.M.: A rapid method for the determination of total sulphur in soils and plants. Analyst. 1959, 84, 239-245.
 • [20] Kaczor A., Brodowska M.S. and Kowalski G.: Wpływ nawożenia siarką i wapnowania na zawartość siarki w jarych formach pszenicy i rzepaku, Ann. UMCS, sec. E 59(4), 1847-1853.
 • [21] Motowicka-Terelak T, Terelak H. and Witek T.: Liczby graniczne do wyceny zawartości siarki w glebach i roślinach. IUNG, Puławy, seria P, 1993, 53, 15-20.
 • [22] McGrath S.P., Zhao FJ. and Withers PJ.A.: Development of sulphur deficiency in crops and its treatment. The Fertiliser Socjety, London 1996, 3-47.
 • [23] Dampney P.M.R. and Salmon S.: The effect of rate and timing of late nitrogen applications to breadmaking wheat as ammonium nitrate or foliar urea-N, and the effect of foliar sulphur application. 1, Effect on yield. grain quality and recovery of nitrogen in grain. Aspects Appl. Biol. 1990, 25, 229-241.
 • [24] Griffiths M.W., Kettlewell P.S. and Hocking T.J.: Effects of foliar-applied sulphur and nitrogen on grain growth, grain sulphur and nitrogen concentrations and yield of winter wheat. J. Agricult. Sci. 1995, 125, 331-339.
 • [25] Marazzi C. and Städler E.: Influence of plant sulphur nutrition on oviposition and larval performance of the diamondback moth. Entomol. Exp. Appl. 2004, 111, 225-232.
 • [26] Fismes J., Vong P. C., Guckert A. and Frossard E.: Influence of sulfur on apparent N-use efficiency, yield and quality of oilseed rape (Brassica napus L.) grown on a calcareous soil. Eur. J. Agronom. 2000, 12, 127-141.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0045-0002
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.