PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Macroelement content in pasture sward undersown with perennial ryegrass irradiated with diode and laser. Part l

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zawartość makroelementów w runi pastwiskowej podsiewanej życicą trwałą naświetlaną diodą i laserem. Część I
Konferencja
Metal ions and other abiotic faktors in the environment (12 ; 14-15.05.2007 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Studies were conducted in 2003-2005 in the area of two agricultural farms: in Skrzeszowice near Krakow (220 m a.s.1.) and in Trzebunia near Pcim (450 m a.s.1.).The experiments were set up on permanent grasslands managed by undersowing with perennial ryegrass. The experiment was used for hay production and grazed five times by dairy cattle during the vegetation period. It comprised the following variants: control, P20K66, N120P20K66 with and without irradiation of diode and laser. The experiment aimed to determine the effect of diode and laser irradiation of perennial ryegrass sowing material on the content of nutrients in the sward of lowland and mountain pasture under the influence of variable nitrogen fertilization. Meadow sward of all experimental variants situated in the lowland (I) generally contained higher concentrations of nitrogen, calcium and magnesium than the sward of the pasture situated in the mountains (II). A reverse content was observed for phosphorus and sodium in the sward of most treatments but only in the plants undersown with the irradiated material. The lowest amounts of the analyzed constituents were determined in the control sward and the highest in plants from N120P20K66 treatments.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2003-2005 na terenie dwóch gospodarstw indywidualnych w Skrzeszowicach koło Krakowa (220 m n.p.m.) oraz w Trzebuni koło Pcimia (450 m n.p.m.). Doświadczenia założono na trwałych użytkach zielonych zagospodarowanych metodą podsiewu życicą trwałą. Doświadczenie użytkowano pastwiskowo, stosując w sezonie wegetacyjnym 5-krotny wypas bydłem mlecznym. W doświadczeniu zastosowano następujące warianty: kontrolę, P20K66, N120P20K66 bez naświetlania i z naświetlaniem diodą oraz laserem. Celem pracy było określenie wpływu naświetlania materiału siewnego życicy trwałej diodą i laserem na zawartość podstawowych składników pokarmowych w runi pastwiska niżowego i górskiego pod wpływem zmiennego nawożenia azotem. Runi pastwiskowa wszystkich wariantów doświadczenia usytuowanego na niżu (I) zawierała na ogół większą ilość azotu, wapnia i magnezu niż w runi doświadczenia usytuowanego w górach (II). Zależność odwrotną zaobserwowano w przypadku fosforu i sodu w runi większości obiektów, ale tylko w roślinności podsiewanej materiałem naświetlanym. Najmniejsze ilości analizowanych składników oznaczono w runi kontrolnej, a największe w roślinności obiektów N120P20K66.
Rocznik
Strony
65--70
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., tab.
Twórcy
 • Department of Grassland, Agricultural University of Krakow, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, rrgolab@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Podleśny J.: Studia nad oddziaływaniem światła laserowego na nasiona, wzrost i rozwój roślin oraz plonowanie łubinu białego (Lupinus albus L.). Wyd. IUNG Puławy, 2002, Rozp. hab.
 • [2] Podleśny J. and Stochmal A: Wpływ przedsiewnego traktowania nasion światłem laserowym na niektóre procesy biochemiczne (fizjologiczne w nasionach i roślinach łubinu białego i bobiku. Acta Agrophys., 2004, 4(1), 149-160.
 • [3] Sheppard S.C. and Chubey B. B.: Radiation hormesis of field-seeded broccoli, parsnip and cauliflower. Can. J. Plant Sci., 1990, 70, 369-373.
 • [4] Vasilevski G., Bosev D., Jevtic S. and Lazic B.: Laser light as a biostimulator into the potato production. Acta Horticult., 1997,462,325-328.
 • [5] Koper R. and Dziwulska A: Biostymulacja laserowa nasion łubinu białego. Acta Agrophys., 2003, 82, 99-106.
 • [6] Podleśny J.: Wpływ przedsiewnego traktowania nasion światłem laserowym na kształtowanie cech morfologicznych i plonowanie bobiku. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1997, (446),435-439.
 • [7] Ćwintal M. and Sowa P.: Efekt przedsiewnej stymulacji nasion lucerny światłem lasera w roku siewu i latach pełnego użytkowania. Acta Sci. Pol., Agricultura, 2006, 5(1), 11-23.
 • [8] Falkowski M., Kukułka I. and Kozłowski S.: Właściwości chemiczne roślin łąkowych. Wyd. Akad. Roln. Poznań 2000, 59-99.
 • [9] Ostrowska A, Gawliński S. and Szczubiałka Z.: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Wyd. IOŚ, Warszawa 1991, 334.
 • [10] Sebanek J., Kralik J., Hudeova M., Kliciva S., Slaby K., Psota v., Vitkova H., Polisenska M., Kudova D., Sterba S. and Vancura J.: Growth and hormonal effects of laser on germination and rhizogenis in plants. Acta Sci. Natur. Brno-Praha 1989, 23, 1-49.
 • [11] Szymer J. and Klimont K.: Wpływ światła lasera na jakość nasion fasoli (phaseolus vulgaris L.). Biul. IHAR, 1999, (210), 165-168.
 • [12] NRC, D LG. Nutrient Requirements of domestic animals. Nutrient requirements of sheep. National Academy of Sciences, Washington, DC 1988.
 • [13] Choromańska D.: Możliwości zwiększania zawartości magnezu w paszy użytków zielonych na glebach mineralnych. Wiad. IMUZ, 1995, XVIII(3), 69-82.
 • [14] Fotyma M. and Mercik S.: Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1992, 341 pp.
 • [15] Czuba R.: Nawożenie mineralne roślin uprawnych. Wyd. Zakł. Chemiczne Police, 1996,413 pp.
 • [16] Nowak M.: Zasobność siana w mikroelementy. Zesz. Probl. PNR, 1983, (242), 239-245.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0041-0009
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.