PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Consequent effect of soil contamination with heavy metals on Broad Bean seed quality (Vicia faba L, ssp. major)

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Następczy wpływ skażenia gleby metalami ciężkimi nijakość nasionbobu (Vicia faba L.,ssp. maior)
Konferencja
Metal ions and other abiotic faktors in the environment (12 ; 14-15.05.2007 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the research was to determine the effect of soil contamination with heavy metals on broad bean seed (Vicia faba L ssp. maior) quality, their germination energy and the ability and degree of their infestation by broad bean beet1e (Bruchus rufimanus Boh.) in the time which elapsed from the moment of soil contamination. Broad bean (Vicia faba L ssp. major), White Windsor c.v. was cultivated in 4 series, differing with the date of soil contamination with heavy metals. The soil was contaminated in 2002 (III), 2003 (II), 2004 (I) and 2005 (O). In each series the plants were cultivated in the following objects: unpolluted soil - with natural concentrations of heavy metals (Control); unpolluted soil - with natural concentrations of heavy metals and receiving mineral fertilization (Control + NPK); soil polluted with 4 mg . kg-1 d.m. of cadmium, soil contaminated with 530 mg . kg-1 d.m. of lead, soil polluted with 85 mg . kg-1 d.m. of copper, soil contaminated with 1000 mg . kg-1 d.m. of zinc and soil polluted with 110 mg . kg-1 d.m. of nickel. After a lapse of some time since the moment of soil contamination with individual heavy metals the amount of broad bean seed yield may undergo undirected fluctuations. There is no apparent dependence between the degree of broad bean seed damage by bean beetle and germination energy of both healthy seeds and damaged by Bruchus rufimanus and the date of soil contamination with the studied heavy metals. There have been no changes in the effect of soil contamination with copper on germinating ability of both healthy broad bean seeds and damaged by bean beetle with the lapse of time. As the time flows from the moment of soil contamination with nickel germinating ability of seeds damaged by broad bean beetle increases and the condition of the obtained seedlings improves. After a year since soil contamination with cadmium or lead the germination ability of the obtained broad bean seeds undamaged by broad bean beetle mar deteriorate.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu skażenia gleby metalami ciężkimi na jakość nasion bobu (Vicia faba L. ssp. major) - ich energię i zdolność kiełkowania oraz stopień porażenia przez strąkowca bobowego - w miarę upływu czasu od momentu skażenia. Bób (Vicia faba L. ssp. major) odm. Windsor Biały uprawiany był w 4 seriach, różniących się datą skażenia gleby metalami ciężkimi. Glebę skażano w latach: 2002 (III), 2003 (II), 2004 (I) i 2005 (0). W każdej serii rośliny uprawiano w następujących obiektach: gleba niezanieczyszczona - o naturalnej zawartości metali ciężkich (Kontrola); gleba niezanieczyszczona - o naturalnej zawartości metali ciężkich nawożona mineralnie (Kontrola + NPK); gleba zanieczyszczona kadmem w dawce: 4 mg . kg-l s.m., gleba zanieczyszczona ołowiem w dawce: 530 mg . kg-l s.m., gleba zanieczyszczona miedzią w dawce: 85 mg o kg-l s.m., gleba zanieczyszczona cynkiem w dawce: 1000 mg o kg-l s.m., gleba zanieczyszczona niklem w dawce: 110 mg okg-l s.m. W miarę upływu czasu od momentu skażenia gleby poszczególnymi metalami ciężkimi wielkość plonu nasion bobu może podlegać nieukierunkowanym wahaniom. Brak wyraźnej zależności pomiędzy stopniem uszkodzenia nasion bobu przez strąkowca bobowego oraz energią kiełkowania nasion zarówno zdrowych, jak i uszkodzonych przez strąkowca a terminem skażenia gleby badanymi metalami ciężkimi. Nie występują zmiany we wpływie skażenia gleby miedzią na zdolność kiełkowania nasion bobu zarówno zdrowych, jak i uszkodzonych przez strąkowca bobowego w miarę upływu czasu. W miarę upływu czasu od momentu skażenia gleby niklem następuje wzrost zdolności kiełkowania nasion bobu uszkodzonych przez strąkowca oraz poprawa kondycji uzyskanych siewek. Po upływie roku od momentu skażenia gleby kadmem lub ołowiem może dojść do pogorszenia się zdolności kiełkowania uzyskanych nasion bobu nieuszkodzonych przez strąkowca bobowego.
Rocznik
Strony
55--64
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Department of Agricultural Environment Protection, Agricultural University in Krakow, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, rrjgospo@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Kabata-Pendias A. and Pendias H.: Biogeochemia pierwiastk6w śladowych, Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 1993.
 • [2] Jaworska M. and Gospodarek J: Ecol. Chem. Eng. 2004, 11(2-3), 175-180.
 • [3] Gospodarek J: Ecol. Chem. Eng. 2006, 13(6),497-504.
 • [4] Gospodarek J.: Ecol. Chem. Eng. 2006, 13(1-2),47-54.
 • [5] Gospodarek J.: Ecol. Chem. Eng. 2006, 13(11), 1231-1240.
 • [6] FargasowaA.: Bull. Environ. Contam. Toxicol. 1994, 52, 452-456.
 • [7] Wierzbicka M.: Permeability of seeds coats to lead ions, Proc. of 2nd Int. Conf: Trace elements – effects on organisms and environment, Cieszyn, Poland 23-26 June 1998, 114.
 • [8] Jaworska M., FiJipek-Mazur B. and Gospodarek J.: Ecol. Chem. Eng. 2004, 11(3-4), 165-174.
 • [9] Nadgórska-SochaA., Gospodarek J., Jaworska M. and Ciepał R: Ecol. Chem. Eng. 2005,12(4),421-426.
 • [10] Panda S. K.: Current Sci., 2003, 84(5), 631-633.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0041-0008
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.