PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Copper ions as a factor determining the enzymatic activity of soil bacteria

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Jony miedzi jako czynnik kształtujący aktywność enzymatyczną bakterii glebowych
Konferencja
Metal ions and other abiotic faktors in the environment (12 ; 14-15.05.2007 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The experiment bas been aimed at evaluating the war and the range of bacterial activity due to copper ions. Copper(II) chloride dihydrate was introduced into the soil at two rates to achieve the total copper content corresponding to weak and strong soil pollution by the element. After two-month soil incubation several hundreds of bacterial strains were isolated and ranges of proteolytic, amylolytic, and lipolytic activities were determined for every strain. Microorganisms were cultured on solid medium containing casein, tributyrin, or starch. Achieved results were compared with the same activity of microorganisms isolated from control soil. Contamination of soil with copper ions changed bacterial hydrolytic activity to a different degree, but it was not always statistically significant. In most cases, increase in hydrolytically inactive microorganism number and decrease in extremely active strains (from several to several dozens of per cents) was observed after copper chloride application. Higher differences in relation to control were recorded after weak pollution of soil with copper for amylolytic and lipolytic activities.
PL
Celem doświadczenia było ustalenie, czy jony miedzi mogą zmieniać zakres aktywności enzymatycznej populacji bakterii glebowych. Do gleby wprowadzono dihydrat chlorku miedzi(II) w dwóch dawkach, tak by całkowita zawartość miedzi odpowiadała słabemu i silnemu zanieczyszczeniu gleby tym pierwiastkiem. Po dwumiesięcznej inkubacji gleby, izolowano z niej szczepy bakteryjne (po kilkaset) i ustalano zakres ich aktywności proteolitycznej, amylolitycznej i lipolitycznej. Mikroorganizmy hodowano na podłożu stałym z kazeiną, tributyryną lub skrobią. Otrzymane wyniki porównywano do tej samej aktywności mikroorganizmów wyizolowanych z gleby kontrolnej. Zanieczyszczenie gleby jonami miedzi zmieniało w różnym zakresie aktywność hydrolityczną bakterii, jednak nie zawsze w sposób statystycznie istotny. W większości przypadków, po wprowadzeniu do gleby chlorku miedzi, zanotowano zwiększanie się ilości mikroorganizmów nie aktywnych hydrolitycznie oraz zmniejszenie udziału szczepów wybitnie aktywnych (od kilku do kilkudziesięciu procentów). W przypadku aktywności amylolitycznej i lipolitycznej większe różnice wobec kontroli odnotowano po słabym, a nie silnym zanieczyszczeniu gleby miedzią.
Rocznik
Strony
15--21
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor
autor
 • Department of Microbiology and Environmental Biotechnology, Agricultural University of Szczecin, ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, mblaszak@agro.ar.szczecin.pl
Bibliografia
 • [1] Kabata-Pendias A and Pendias.H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa 1999. [2] Bunt J.S. and Rowir A.D.: Microbiological studies of some susubantarctic soil. J. Soil Sci. 1955, 6(1), 119-128.
 • [3] Cooney D.G. and Emerson R: Thermophilic fungi. An Account of Their Biology, Activities and Classification. WH. Freeman and Company, San Francisco, London 1964, pp.188.
 • [4] Kosewska L: Analiza mikrobiologiczna w przemyśle spożywczym. PWSZ, Warszawa 1970.
 • [5] Kędzia W and Konar H.: Diagnostyka mikrobiologiczna. PZWL, Warszawa 1980.
 • [6] Lugauskas A, Levinskaitë L, Peeiulytë D., Repeekienë J., Motuzas A, Vaisvalavieius R and Prosyeevas J.: Effect of copper, zinc and lead acetates on microorganisms in soil. Ekologija 2005, 1, 61-69.
 • [7] Wyszkowska J. and Kucharski 1.: Właściwości biochemiczne i fizykochemiczne gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 2003, (492), 435-442.
 • [8] Kucharski J., Hłasko A, Wyszkowska J. and Jastrzębska E.: Reakcja drobnoustrojów i bobiku na zanieczyszczenie gleby miedzią. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 2000, (427), 449-455.
 • [9] Roane T.M.: Lead Resistance in Two Bacterial Isolates from Heavy Metal - Contaminated Soils. Microb. Ecol. 1999, 37, 218-224.
 • [10] Hemida S.K., Omar SA and Abel-MallekA.Y.: Microbial populations and enzyme activity in soil treated with heavy metals. Water, Air, Soil Pollut. 1997,95, 13-22.
 • [11] Nowak A, Przybulewska K., Szopa E. and Stacewicz A: Wpływ metali ciężkich (Hg, Cd, Cu, Pb) na wzrost i aktywność enzymatyczną bakterii glebowych. Folia Univ. Agric. Stetin., Agric. 2001, 221, 88, 165-173.
 • [12] Przybulewska K., Nowak A and Smolińska M.: Wpływ metali ciężkich na wybrane elementy cyklu przemian węgla. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 2003, (492), 281-286.
 • [13] Rajapaksha RM.C.P., Tobor-Kapłon M.A and Bååth E.: Metal toxicity affects and bacterial activities in soil differently. Appl. Environ. Microbiol. 2004, 70(5), 2966-2973.
 • [14] Barna J.: Badanie wpływu kadmu, miedzi, ołowiu i rtęci na zmiany ilości biomasy żywych mikroorganizmów w glebie. Praca magisterska. AR, Szczecin 2000.
 • [15] Nowak A, Szopa E. and Błaszak M.: Wpływ metali ciężkich (Cd, Cu, Pb, Hg) na ilość biomasy żywych mikroorganizmów w glebie. Acta Agr. Silv., Ser. Agr. 2004, 42, 335-339.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0041-0002
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.