PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Effect of oil derivatives in soil on selected invertebrates

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Oddziaływanie substancji ropopochodnych w glebie na wybrane bezkręgowce
Konferencja
Metal ions and other abiotic faktors in the environment (12 ; 14-15. 05.2007 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Research was conducted to determine the effect of various oil derivatives on selected groups of invertebrates - atmobionts, representatives of Diplopoda, Chilopoda, Gastropoda and Isopoda. Possibility was also assessed of using them as potential bioindicators of soil contamination with petroleum derivatives. Fauna was trapped on: soil contaminated with petrol, diesel oil, used engine oil and on unpolluted soil (Control). The pollutant substances were used in the amount of 2 dm'/m2. One Barber's trap was placed in the centre of each microplot. The traps were emptied once a week from May until October 2003 and from May to September 2004. Soil contamination with the analyzed oil derivatives does not negatively influence the occurrence of Diplopoda, Chilopoda and Isopoda representatives. The soil pollution with oil derivatives limit the numbers of atmobionts. The length of this negative effect for petrol and used engine oil is about 3 weeks, whereas for diesel oil it may last longer and become apparent only after 4 months since the moment of soil pollution. The negative effect of oil derivatives on Gastropoda representatives may become evident only after several months since the moment of contamination. Petrol had the least negative effect upon this group. From among the analyzed invertebrate groups, the atmobionts and Gastropoda could be potential bioindicators of pollution. However, more detailed research in this area is necessary.
PL
Celem podjętych badań było określenie oddziaływania różnych substancji ropopochodnych w stosunku do wybranych grup bezkręgowców - atmobiontów, przedstawicieli Diplopoda, Chilopoda, Gastropoda, Isopoda Ocenie poddano także możliwość wykorzystania ich jako potencjalnych bioindykatorów skażenia gleby pochodnymi ropy naftowej. Odłowy fauny prowadzono na: glebie zanieczyszczonej benzyną, olejem napędowym, przepracowanym olejem silnikowym oraz glebie nieskażonej (kontrola). Substancje zanieczyszczające zastosowano w ilości 2 dm3/m2. W centralnej części każdego mikropoletka umieszczano po jednej pułapce Barbera. Pułapki opróżniano raz w tygodniu od maja do października 2003 r. oraz od maja do września 2004 r. Skażenie gleby badanymi substancjami ropopochodnymi nie wpływa ujemnie na występowanie przedstawicieli rzędów Diplopoda, Chilopoda ilsopoda. Zanieczyszczenie gleby ropopochodnymi ogranicza liczebność atmobiontów. Długość tego negatywnego wpływu w przypadku benzyny i przepracowanego oleju silnikowego wynosi około 3 tygodni, natomiast w przypadku oleju napędowego może trwać dłużej i ujawniać się nawet po upływie 4 miesięcy od momentu zanieczyszczenia gleby. Negatywne oddziaływanie ropopochodnych na przedstawicieli Gastropoda może ujawniać się dopiero po upływie kilku miesięcy od momentu skażenia. Najmniej ujemnie na tę grupę bezkręgowców oddziałuje benzyna. Spośród badanych grup bezkręgowców potencjalnymi bioindykatorami zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi mogłyby być atmobionty i Gastropoda. Jednak konieczne jest przeprowadzenie bardziej szczegółowych badań w tym zakresie.
Rocznik
Strony
1181--1187
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Department of Agricultural Environment Protection, Agricultural University, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, rrjgospo@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Abdel-Lateif H. M., Donker M. H. and Van Straalen N. M.: Funct. Ecol. 1998, 12(4), 521-527.
 • [2] Kohler H. R., Zanger M., Eckwert H. and Einfeldt L: J. Evolut. Biol. 2000, 13(4), 569-582.
 • [3] Paoletti M. G., Sommaggio D., Petruzzelli G., Pezzarossa B. and Barbafieri M.: Pol. Pism. Entomol. 1995,64,113-122.
 • [4] Corter J., Gomot-De Vauflery A., Poinsot-Balaguer N., Gomot L., Texier Ch. and Cluzeau D.: Europ. J. Soil Biol. 1999, 35 (3), 115-134.
 • [5] Puszkar T.: Pamięt. Puław. 1976, 66, 229-239.
 • [6] Davison G., Lambie C. L., James W. M., Skene M. E. and Skene K. R.: Ecol. Entomol. 1999, 24(4), 396-401.
 • [7] Jaworska M. and Gospodarek J.: Ecol. Chem. Eng. 2006, 13(6), 521-528..
 • [8] Jaworska M. and Gospodarek J.: Ecol. Chem. Eng. 2004, 11(2-3), 181-186.
 • [9] Jaworska M. and Gospodarek J.: Ecol. Chem. Eng., 2006, 13(1-2), 73-78.
 • [10] Jaworska M. and Gospodarek J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2004, 501, 189-194.
 • [11] Gospodarek J.: Wpływ skażenia gleby metalami ciężkimi na entomofaunę bobu (Vicia faba L. ssp. maior) i buraka pastewnego (Beta vulgaris L.). Rozpr, doktor. 2001, AR Kraków, pp. 165.
 • [12] Grelle C., Fabre M. C., Lepretre A. and Descamps M.: Europ. J. Soil Sci. 2000, 51(3), 425-433.
 • [13] Jaworska M. and Gospodarek J.: Ecol. Chem Eng., 2006, 13(11), 1249-1254.
 • [14] Zenkova I. B.: The Invertebrate Animals Communities in the Kola Peninsula Forest Soils Polluted by Heavy Metals. Materials of 2nd International Conference Trace Elements - Effects on Organisms and Environment, Cieszyn, Poland, 23-26 June 1998, p. 48.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0033-0047
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.