Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0029-0014

Czasopismo

Przemysł Spożywczy

Tytuł artykułu

HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach spożywczych. Część 1

Autorzy Trafiałek, J.  Kołożyn-Krajewska, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN HACCP in the mddle and small food enterprises. Part 1
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zbadano wpływ akcesji oraz implementacji unijnych regulacji prawnych na podjęcie decyzji o wdrażaniu systemu HACCP przez średnie i małe przedsiębiorstwa sektora spożywczego. Przebadano zakłady różnych branż oraz różnej lokalizacji. Dokonano analizy problemów towarzyszących implementacji, jak również korzyści po implementacji systemu. Największym problemem jest niezrozumienie idei systemu HACCP, bariera ilość / jakość panująca wśród pracowników, problem z wyznaczeniem krytycznych punktów kontroli oraz brak zasad GMP/GHP. Największą korzyścią jest poprawa jakości produkowanych wyrobów. Pod kątem stopnia wdrożenia systemu HACCP sytuacja jest niezadowalająca. Tylko 6% małych zakładów oraz 32% średnich zakładów gwarantuje bezpieczeństwo produkcji żywności w oparciu o metodę HACCP.
EN Effect of accession to UE and application of the UE legislation for decision making about implementation HACCP in the middle and small Polish food plants was evaluated. Plants were evaluated several branches and of different size. Problems with implementation of the HACCP system and advantages obtained after the system implementation was analyzed. The most important of all problems are understanding the idea of the HACCP system, quality/ /quantity barrier among workers, problems with identification of the CCP's and lack of GMP/GHP. The most important of advantages obtained after HACCP implementation is increase of quality of food. Before the 1st of may 2004 the situation was disappointing. Only 6% of small and 32% of medium size enterprises guaranteeing food safety with the HACCP system.
Słowa kluczowe
PL system HACCP  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Spożywczy
Rocznik 2005
Tom T. 59, nr 2
Strony 40--44
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Trafiałek, J.
  • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW, Warszawa
autor Kołożyn-Krajewska, D.
  • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW, Warszawa
Bibliografia
[1] Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 11 maja 2001. DzU 2001 Nr 63. póz. 634 i późniejsze zmiany.
[2] Ustawa o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw z 30 października 2003. DzU 2003 Nr 208. póz. 2020.
[3] Korzyńska A., Kołożyn-Krajewska D.: Zaawansowanie polskich producentów żywności we wdrażaniu systemu HACCP. „Przemysł Spożywczy" 2001, 5,12-14.
[4] Codex Alimentarius, Food Hygiene Basic Texts, FAO, WHO, Rzym 2001.
[5] Bernat E., Majka A.: „System HACCP w przedsiębiorstwach branży mięsnej", materiały konferencyjne „Narzędzia Jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością" Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0029-0014
Identyfikatory