Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0025-0029

Czasopismo

Chemia i Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Assessment of anion-active detergents' content in sewage after biological treatment

Autorzy Siemieniuk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Ocena zawartości detergentów anionowo-czynnych w ściekach po oczyszczaniu biologicznym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The aim of this research was to determine the efficiency of the treatment of sewage containing different doses of the most frequently used in Poland surface anion active substances (ASPC) by using aerobic biological methods. The introductory and basic research was carried out on three test-stands that constituted a model set of activated sludge as well as model sets of biofilters: trickling and rotating, and a model of activated sludge chambers. In each of those research series that involved gradually increasing doses of surfactant added to sewage irrespectively of the load and the choice of utilization system used, the efficiency of utilization diminished remarkably. The above occurred with a dose of 120 mg o dm-3 for biofilters and 30 mg o dm-3 for activated sludge, which also causes foaming and suddenly worsens the purification effect for all the cases under discussion. At the same time, it has been noted that, with the same dose of surfactant, the best purification effect is achieved with the lowest load, which effect is worsened proportionally to load increase. Furthermore, it seems that rotating biofilters are more effective in the process of wastewater utilization (for the detergents selected here) than the trickling ones.
PL Celem badań było określenie efektywności oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, zawierających różne dawki wybranej, najczęściej stosowanej w Polsce, anionowej substancji powierzchniowo czynnej, biologicznymi metodami tlenowymi. Wstępne i zasadnicze badania przeprowadzono na 3 stanowiskach badawczych, które stanowiły modele złóż biologicznych: zraszanych i obrotowych oraz model komór osadu czynnego. W każdej serii badawczej, w której dawkowano coraz większe ilości środka powierzchniowo czynnego, niezależnie od obciążenia i stosowanego układu, zaobserwowano wyraźny spadek efektu usuwania detergentu. Nastąpił on w przypadku złóż biologicznych przy dawce około 120 mg o dni--3, zaś w przypadku osadu czynnego przy dawce około 30 mg o dm-3. Wtedy to następuje spienienie zawartości komór osadu czynnego i gwałtowny spadek efektu oczyszczania dla wszystkich analizowanych przypadków. Jednocześnie zauważono, że przy tej samej dawce substancji aktywnej, najwyższy stopień usunięcia detergentu osiągany jest przy najniższym obciążeniu i wraz z jego wzrostem efekt ten maleje. Można również stwierdzić, iż złoże obrotowe daje lepszy efekt oczyszczania wybranego detergentu niż złote zraszane.
Słowa kluczowe
PL detergenty   anionowe środki powierzchniowo czynne   oczyszczanie biologiczne   osad czynny   złoża biologiczne  
EN detergents   surface anion active substances   biological treatment   activated sludge   biofilters  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Chemia i Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2007
Tom Vol. 14, nr 2
Strony 217--223
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., tab.
Twórcy
autor Siemieniuk, A.
  • Chair of Water, Wastewater and Sludge Technology, Białystok University of Technology, ul. Wiejska 45B, siemieniuki@tlen.pl
Bibliografia
[1] Szwach I. and Biekierz G.: Nowe poglądy na oddziaływanie substancji powierzchniowo czynnych na naturalne środowisko człowieka. Przem. Chem., 1996, 75(2), 153-155.
[2] Jankowski T., Kaczmarek M. and Lupiński W.: [in:] Mat. Symp. Złoża biologiczne, (ed.) Gromiec M.J., Polski Komitet ds. IAWPRC, Warszawa 1985, 1, 49-51.
[3] Zdybiewska M.: Zesz. Nauk. Politech. Śląsk. Gliwice, Int. Sanit., 1966, 9, 146.
[4] Żabowski J., Bernacka J., Warachowska R. and Rzechowska E.: Badania nad określeniem stopnia biochemicznego rozkładu sześciu anionowych substancji powierzchniowo czynnych. Zesz. Nauk. Politech. Śląsk. Gliwice, Chemia, 1966, 34, 105-108.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0025-0029
Identyfikatory