Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0018-0045

Czasopismo

Chemia i Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Influence of copper and zinc in soil on physiological reaction of wheat seedlings

Autorzy Stolarska, A.  Wróbel, J.  Woźniak, A.  Marska, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ miedzi i cynku zawartych w glebie na reakcję fizjologiczną siewek pszenicy
Konferencja Metal ions and other abiotic faktors in the environment (11 ; 15-16. 05.2006 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The physiological reaction of wheat towards heavy metal ions was tested through the measurement of gaseous exchange parameters such as CO2 assimilation intensity, transpiration, index of water utilization during photosynthesis and chlorophyll content. Biometric parameters were also determined: leaf and root length. The soil was contaminated with various rates of copper and zinc: 0- control; 0.05; 0.5; 5; and 50 mmol kg-'. Each variant was sown with 10 wheat grains. After germination, double measurements of physiological and biometric parameters were made. Delayed seed germination in relation to the control was observed in soil polluted with 5 mmol o kg-' of both heavy metals. It was found that at rates higher than 0.05 mmol kg-', the chlorophyll concentration, carbon dioxide assimilation intensity and water utilization efficiency for photosynthesis apparently decreased. Dose of 50 mmol o kg-' of both salts had a toxic effect on plants, reduced the water accessibility from the substrate and decreased the assimilation intensity of CO2. Thus the productivity was lower, which resulted in inhibited growth of the root system and leaves. The study revealed that wheat plants were more sensitive to elevated copper concentrations than that of zinc.
PL Reakcję fizjologiczną roślin pszenicy na działanie soli metali badano poprzez pomiar parametrów wymiany gazowej, takich jak intensywność asymilacji CO2, transpiracji, współczynnik wykorzystania wody w fotosyntezie oraz zawartość chlorofilu. Określono również parametry bionietryczne: długość liścieni i korzeni. Gleba, do której wysiano nasiona, została zanieczyszczona różnymi dawkami miedzi i cynku: 0-kontrola; 0,05; 0,5; 5; 50 mmol o kg-'. Zaobserwowano opóźnione kiełkowanie nasion w stosunku do kontroli w już glebie skażonej 5 mmol o kg-' w przypadku obu rodzajów soli badanych metali. Stwierdzono, że po zastosowaniu dawek większych aniżeli 0,05 mmol o kg-' stężenie chlorofilu, natężenie asymilacji CO2 oraz efektywność wykorzystania wody dla fotosyntezy wyraźnie maleje. Dawki 50 mmol o kg-' obu soli działają toksycznie na roślinę, ograniczają dostęp wody z podłoża, powodując w ten sposób obniżenie intensywności asymilacji ditlenku węgla, a tym samym i produktywność, co prowadzi do zahamowanego wzrostu systemu korzeniowego i liści. Rośliny pszenicy są bardziej wrażliwe na zwiększone stężenie miedzi aniżeli cynku.
Słowa kluczowe
PL miedź   cynk   ditlenek węgla   asymilacja  
EN copper   zinc   CO2 assimilation  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Chemia i Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2006
Tom Vol. 13, nr 7
Strony 687--693
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor Stolarska, A.
autor Wróbel, J.
autor Woźniak, A.
autor Marska, B.
Bibliografia
[1] Pacha J. and Galimska-Stypa R.: Właściwości mutagenne wybranych związków kadmu, cynku, miedzi i ołowiu. Acta Biol. Silesiana, 1984, 15, 20-27.
[2] Terelak H., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T. and Pietruch C.: Pierwiastki śladowe w glebach użytków rolnych Polski. IOŚ, Warszawa 2000, 5-69.
[3] Ocena skażenia środowiska polski metalami ciężkimi przy użyciu mchów jako biowskażników. PIOŚ, Warszawa 1997.
[4] Gorlach E.: Metale ciężkie w glebie i roślinach. Aura, 1991, 11, 9-13.
[5] Kabata-Pendias A. and Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997.
[6] Kupper H., Setlik J., Spiller M., Kupper F. C. and Prasill O.: Heavy metal-induced inhibition of photosynthesis: targets of in vivo heavy metals chlorophyll formation. J. Phycol., 2002, 38(3), 429—441.
[7] Levitt J.: Responses of Plants to Environmental Stress: Chilling, Freezing and High Temperature, 2nd ed. Academic Press, New York 1980.
[8] Piasecki J, Maciejewska M. and Cyran A.: The content of zinc, magnese, copper and lead in soils and meadow vegetation of the city Szczecin. Zesz. Nauk. Akad. Roln. Szczec., 1995, 81-88.
[9] Spiak Z.: Aktualny stan badań nad nagromadzeniem nadmiaru metali ciężkich w glebie i roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1996, (434), 769-774.
[10] Kiekens L. and Camerlynek R.: Determination of upper critical level heavy metals in plants VDLUFA Kongres. Munster 1992, 255-261.
[11] Stolarska A. and Gregorczyk A.: Asymilacja CO2 na tle wybranych czynników środowiska atmosferycznego i zawartości Fe, Zn, Co w liściach babki zwyczajnej i mniszka lekarskiego. Folia Univ. Agric. Stetin., 2004, (93), 234-269.
[12] Gambuś F. and Gorlach E.: Potencjalnie toksyczne pierwiastki śladowe w glebach (nadmiar, szkodliwość i przeciwdziałanie). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2000, (472), 275-296.
[13] Stroińki A.: Odporność roślin na stres wywierany przez metale ciężkie. Biotechnologia, 2002, 3(58), 124-135.
[14] Tukendorf A.: Structure offunction of metal chelators produced by plants: The Casefor organie acids, amino acids, phytin and metallothioeins. Celi. Biochem. Biophys., 1993, 31(1), 19-48.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0018-0045
Identyfikatory