PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Sewage sludge energy recycling

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Recykling energetyczny osadów ściekowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Development of wastewater treatment systems causes a systematic growth of the amount of sewage sludge. In 1999, about 350 000 Mg d.m. sludge was generated in Poland, and for the year 2010 this amount is predicted to be doubled. Agricultural application of sludges, in particular these coming from wastewater treatment plants in big cities, is very controversial because of a growing content of heavy metals, organic micropollutants and pathogens. The binding legal conditions cause that also sludge disposal will be limited in the nearest future. In this situation an increasing interest in thermal methods - sludge energy recycling is expected. In this paper, the most important technologies of drying and incineration of sewage sludge offered on the Polish market are discussed and compared from the point of view of ecological safety and economic and energy indices. Main operation parameters, advantages and disadvantages of these technologies are presented
PL
Rozwój systemów oczyszczania ścieków powoduje systematyczny wzrost ilości osadów ściekowych. W 1999 r. w Polsce powstało ok. 350 000 Mg s.m osadów ściekowych, a do r. 2010 ich ilość ulegnie podwojeniu. Wykorzystanie rolnicze osadów, zwłaszcza pochodzących z oczyszczalni ścieków w dużych miastach, ze względu na zawartość metali ciężkich, mikrozanieczyszczeń organicznych oraz patogenów jest bardzo kontrowersyjne. Ze względu na obowiązujące uregulowania prawne oraz zobowiązania międzynarodowe składowanie osadów na składowiskach jest praktycznie wykluczone. W tej sytuacji oczekiwany jest wzrost zainteresowania metodami termicznymi. W artykule omówiono najważniejsze technologie suszenia i spalania osadów ściekowych oferowane w Polsce. Porównano ich efektywność ekonomiczną, energetyczną oraz ekologiczną. Przedstawiono najważniejsze parametry operacyjne oraz wady i zalety poszczególnych technologii.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
937--951
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz. 3 rys., 2 tab.
Twórcy
 • Faculty of Process and Environmental Engineering, Department of Environmental Engineering Systems, Lodz University of Technology, ul. Wólczańska 175, Łódź, tel. 042/631 37 95, fax 042/636 81 33, wielgos@wipos.p.lodz.pl
 • Faculty of Process and Environmental Engineering, Department of Environmental Engineering Systems, Lodz University of Technology, ul. Wólczańska 175, Łódź, tel. 042/631 37 95, fax 042/636 81 33
 • Faculty of Process and Environmental Engineering, Department of Environmental Engineering Systems, Lodz University of Technology, ul. Wółczańska 175, 90-924 Łódź, tel. 042/631 3795, fax 042/636 81 33, wielgos@wipos.p.lodz.pl
Bibliografia
 • [1] Council Directive 91/271/EEC concerning urban waste-water treatment, Official Journal of the European Communities 1991, L135, p. 40, (17.12.1991).
 • [2] Council Directive 1999/31/EC on the landfill of waste, Official Journal of the European Communities 1999, L182 p. l, (16.07.1999).
 • [3] Werther J. and Ogada T.: Sewage sludge combustion, Progr. Energy Combust. Sci., 1999, 25, 55-116.
 • [4] Rocznik Statystyczy Ochrona Środowiska, GUS 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
 • [5] Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, M.P. 2003, Nr 11, póz. 159.
 • [6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia l sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, DzU 2001, nr 134, póz. 1140 oraz DzU 2001, nr 155, póz. 1299.
 • [7] Council Directive 86/278/EEC on on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture, Official Journal of the European Communities 1986, L181, p. 6, (4.7.1986).
 • [8] Working document on sludge. 3rd Draft, European Commission, DG XI, ENY/E.3/LM - Bimelles, 27 April 2000.
 • [9] Zarzycki R. and Wielgosinski G.: Problemy zagospodarowania osadów ściekowych, [in:] Zarzycki R. (ed.), Gospodarka komunalna w miastach, Wyd. PAN, Oddział w Łodzi, Łódź 2001.
 • [10] Pająk T.: Spalanie i wspólspalanie osadów ściekowych -podstawowe uwarunkowania. Materiały konferencyjne V Międzynarodowej Konferencji "Osady ściekowe i odpady komunalne - zagospodarowanie, spalanie i wspólspalanie". Szklarska Poręba, wrzesień 2002.
 • [11] Pająk T. and Wielgosinski G.: Wspólczesne technologie suszenia i spalania osadów ściekowych - kryteria i uwarunkowania wyboru technologii, [in:] Nowe spojrzenie na osady ściekowe - odnawialne źródła energii, Malina G. (ed.), Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003, 491-500.
 • [12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, DzU 2003, nr 163, póz. 1584.
 • [13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, DzU 2002, nr 37, póz. 339 oraz DzU 2004, nr l, póz. 2.
 • [14] Pająk T. and Wielgosinski G.: Wspólspalanie osadów ściekowych w koliach energetycznych - uwarunkowania prawne i techniczne, [in:] Nowe spojrzenie na osady ściekowe — odnawialne źródła energii, Malina G. (ed.), Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003, 223-229.
 • [15] Richers U., Scheurer W., Seifert H. and Hein K.R.G.: Present Status and Perspectives of Co-combustion in German Power Plants, Forschungszentrum Karlsruhe, FZKA 6686, Karlsruhe 2002.
 • [16] Steier K.: Wspólspalanie osadów ściekowych w elektrowniach opalanych węglem kamiennym i brunatnym, Materiały konferencyjne V Międzynarodowej Konferencji "Osady ściekowe i odpady komunalne - zagospodarowanie, spalanie i współspalanie", Szklarska Poręba, wrzesień 2002.
 • [17] Pawtowski L. (ed.): Utylizacja odpadów niebezpiecznych w piecach cementowych, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1997.
 • [18] Thome-Kozmiensky K.J.: Thermische Abfallbehandlung, EF-Verlag fr Energie- und Umwelttechnik, Berlin 1994.
 • [19] Imbierowicz M., Zarzycki R., Zawadzka A. and Walkowska E.: Invesłigation ofthe reaction kinetics of excess activated sludge thermohydrolysis, Proc. 3rd European Meeting on Chemical Industry and Environment, Kraków, September 1999.
 • [20] Dzikiewicz M.: Technologia kompleksowej obróbki osadów ściekowych firmy Purac, 2001, Materiały Konferencyjne REGOS 2001 "Racjonalne wykorzystanie energii w gospodarce wodno-ściekowej", Łódź, wrzesień 2001.
 • [21] Debellafontaine H. and Foussard J.N.: Wet air oxidationfor the treatment of indu.itrial wastes. Chemical aspects, reactor design and industrial applications in Europę, Waste Manage., 2000, 20(1), 15—25.
 • [22] Gloyna E.F. and Li L.: Method ofproducing off-gas having a selecled ratio of carbon monoxide to hydrogen - heating hydrocarbons, wastes, lignocellulose, sludges, with acids, bases, salta, oxides, or oxidants. Patent US 5 578 647 (1996).
 • [23] Wilhelmi A.R. and Knopp P.V.: Wet Air Oxidation - an Alternative to Incineration. - Chem. Eng. Prog., 1979, 75, 46-53.
 • [24] Uhre L., Meozzi P., Bresters A.R., Coulomb L, Deak B., Matter B., Sabye A., Spinosa L. and Utvik A.R.: Sludge Treatment and Disposal. Management approaches and experiences. European Environmental Agency, ISWA. Copenhagen 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0010-0020
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.