Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG2-0001-0027

Czasopismo

Chemia i Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Mineral Composition of Plants Cultivated in Soil Contaminated with Cd, Pb, Ni, Cu, and Zn. Part II. Maize (Zea mays L.)

Autorzy Antonkiewicz, J.  Jasiewicz, Cz. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Skład mineralny roślin uprawianych na glebie zanieczyszczonej Cd, Pb, Ni, Cu i Zn. Część II. Kukurydza (Zea mays L.)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN A significant effect of soil pollution levels on yielding of maize was determined. Mean contents of examined elements in maize ranged as follows: [formula]. The macroelement content in maize ranged between [formula]. Pasture fodder meeting cattle requirements should contain at least 0.3% P, 1.7% K, 0.7% Ca, 0.2% Mg and 0.15% Na. Considering animaI nutritional requirements for the above mentioned elements it was found that only Mg content in the tested maize was fully sufficient. However, the analysed plant abundance in the other elements did not meet nutritional requirements.
PL Badania przeprowadzono w warunkach doświadczenia wazonowego. Schemat doświadczenia obejmował 7 obiektów (każdy w czterech powtórzeniach): obiekt kontrolny (bez dodatku metali ciężkich) i 6 obiektów zawierających wzrastające dawki metali ciężkich. Najwyższy poziom zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi wynosił: [wzór]; [wzór]; [wzór]; [wzór]; [wzór] gleby. Zawartość Cr, Fe, Mn i P w kukurydzy oznaczono za pomocą spektrometru sekwencyjnego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ISP-AES), natomiast Mg, Ca, Na i K za pomocą spektrofotometru absorpcji atomowej (ASA) firmy Philips model PU 9100X. Stwierdzono istotny wpływ poziomów zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi na plonowanie kukurydzy. Średnie zawartość pierwiastków w kukurydzy wahała się od [wzór]. Zawartość Mg w zależności od obiektu i części wskaźnikowej kukurydzy mieściła się w zakresie: [wzór]. Pasza pastwiskowa odpowiadająca potrzebom bydła powinna zawierać przynajmniej 0,3% P, 1,7% K, 0,7% Ca, 0,2% Mg, 0,15% Na. Uwzględniając potrzeby żywieniowe zwierząt na wyżej wymienione pierwiastki stwierdzono, że jedynie zawartość Mg w badanych częściach kukurydzy była w pełni wystarczająca. Natomiast zasobność ocenianej kukurydzy w pozostałe pierwiastki była niekorzystna dla potrzeb żywieniowych.
Słowa kluczowe
PL kukurydza   metale ciężkie   skład mineralny  
EN maize   heavy metals   mineral composition  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Chemia i Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2004
Tom Vol. 11, nr 4-5
Strony 273--278
Opis fizyczny 1 rys., 2 tabele, bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Antonkiewicz, J.
autor Jasiewicz, Cz.
  • Department of Agricultural Chemistry, University of Agriculture, Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel. 0/.../12/662 43 50, rrantonk@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG2-0001-0027
Identyfikatory