PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w piecu grafitowym jako metoda analityczna wykorzystywana do oznaczania próbek środowiskowych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Atomic Absorption Spectrometry with Graphite Furnace Atomisation as an Analytical Method for Determination of Environmental Samples
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Omówiono podstawy absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) jako metody analitycznej wykorzystywanej do oznaczania próbek środowiskowych. Opisano technikę atomizacji piecowej, budowę pieca ogrzewanego elektrotermicznie, kuwetę grafitową, strukturę i reaktywność grafitu, program temperaturowy, interferencje, metody korekcji zakłóceń tła, modyfikację powierzchni kuwety grafitowej, chemiczną modyfikację próbki oraz problemy związane z dozowaniem próbki. Ponadto omówiono zastosowanie AAS w analizie specjacyjnej oraz przedstawiono zalety i wady atomizacji elektrotermicznej.
EN
The method of atomic absorption spectrometry (AAS) is described in the aspect of application for determination of environmental samples. The technique of furnace atomisation, construction of the electrothermally heated furnace and the graphite cell are described. Moreover, the demanded structure and reactivity of graphite, temperature program, possible interferences, methods for correction of background effect, modification of the graphite cell surface, chemical modification of the sample and problems with sample dosage are discussed. The application of AAS in speciation analysis, as well as the advantages and disadvantages of the method are examined.
Rocznik
Strony
427--445
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Drzymały 24, 60-613 Poznań
 • Zakład Analizy Wody i Gruntów, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Drzymały 24, 60-613 Poznań
autor
 • Zakład Analizy Wody i Gruntów, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Drzymały 24, 60-613 Poznań
Bibliografia
 • [1] Sturgeon R.E.: Grafite furnace atomic absorption spectrometry and environmental challenges at the ultratrace level — a review. Spectrochim. Acta, 1997, B52, 1451-1457.
 • [2] Niedzielski P., Barałkiewicz D. i Siepak J.: Absorpcyjna spektrometria atomowa jako metoda oznaczania śladowych ilości metali w środowisku, Ekol. Techn., 1996, (3), 27-31.
 • [3] Niedzielski P., Barałkiewicz D. i Siepak J.: Instrumentalne metody oznaczania śladowych ilości metali w próbkach środowiskowych, ibid., 1996, (4), 26-30.
 • [4] Siepak M.: Optymalizacja oznaczania form specjacyjnych arsenu, antymonu i selenu w próbkach wód. Praca magisterska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000.
 • [5] Broekart J.A.C. i Kohl F.: Wybrane zagadnienia spektrometrii atomowej. Materiały Szkoły Letniej, Radom 1995, s. 39-56.
 • [6] Niedzielski P.: Analiza wybranych metali ciężkich w wodzie metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w kuwecie grafitowej. Praca magisterska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1995.
 • [7] Garboś S.: Technika generowania wodorków jako efektywny sposób wprowadzenia analitu zawartego w próbce w połączeniu z metodami spektroskopowymi. Materiały Szkoły Letniej, Radom 1995, s. 73-93.
 • [8] Welz B. i Sperling M.: Atomic Absorption Spectrometry, Wiley-VCH, 1999.
 • [9] Pinta M.: Absorpcyjna spektrometria atomowa. Zastosowanie w analizie chemicznej. PWN, Warszawa 1977.
 • [10] Hoenig M., Cilissen A.: Performances and practical applications of simultaneous multielement electrothermal atomic absorption spectrometry the case of SIMAA 6000. Spectrochem. Acta, 1997, B52, 1443-1449.
 • [11] Harnly J.M.: The future of atomic absorption spectrometry: a continuum source with a charge coupled array detector. J. Anal. At. Spectrom., 1999, 14, 137-146.
 • [12] Harnly J.M.: Instrumentation for simultaneous multielement atomic absorption spectrometry with graphite furnace atomization. Fresenius J. Anal. Chem., 1996, 355, 501-509.
 • [13] Pacyna J. i Maenhaut W.: Analiza śladowa w badaniach powietrza atmosferycznego, [w:] Problemy jakości analizy śladowej w badaniach środowiska przyrodniczego, (red. Kabata-Pendias A. i Szczeke B.), Warszawa 1998.
 • [14] Herman K.: Absorpcyjna spektrometria atomowa w zarysie. Opracowane na podstawie: ATI UNICAM — Atomic Absorption Spectrometry, Warszawa 1991.
 • [15] Dojlido J. i Zerbe J.: Instrumentalne metody badania wody i ścieków. Arkady, Warszawa 1997.
 • [16] Broekaert J.A.C.: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Atomic Spectroscopy, 1994, B5, 559-652.
 • [17] Lvov B.V.: A continuum source vs. line source on the way toward absolute graphite furnace atomic absorption spectrometry. Spectrochem. Acta, 1999, B54, 1637-1646.
 • [18] Zhao-Lun Fang: Trends and potentials in flow injection on-line separation and preconcentration techniques for electrothermal atomic absorption spectrometry. Spectrochim. Acta, 1998, B53, 1371-1379.
 • [19] HuIanicki A.: Specjacja w wodach i osadach dennych – tematyka zbieżna, czy rozbieżna? Analiza specjacyjna metali w próbkach wód i osadów dennych, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1998, s. 7-18.
 • [20] Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M. i Torres L.: Chem. Inż. Ekol., 1997, 4(S1).
 • [21] Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M. i Torres L.: Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, WNT, Warszawa 2000.
 • [22] Niedzielski P., Siepak J. i Kowalczuk Z.: Analiza specjacyjna arsenu, antymonu i selenu w wodach jezior o różnym stopniu presji antropogennej. Chem. Inż. Ekol., 1999, 6(4), 359-367.
 • [23] Niedzielski P.: Zastosowanie metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków w oznaczeniach arsenu, antymonu i selenu w próbkach wód naturalnych. Praca doktorska Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1999.
 • [24] Niedzielski P., Siepak J. i Siepak M.: Analiza specjacyjna arsenu, antymonu i selenu w wodach mineralnych i wodociągowych. Przyroda i Człowiek, Opole 2000, 183-190.
 • [25] Siepak J.: Analiza specjacyjna żelaza i chromu w wodach z wykorzystaniem sprzętu do analiz polowych. Ochrona środowiska i ocena jakości wód. Materiały Szkoły Letniej, Radom 1996, 125-132.
 • [26] Zerbe J., Sobczyński T. i Siepak J.: Metale ciężkie w osadach dennych, ich specjacja na drodze ekstrakcji sekwencyjnej. Ekol. Techn., 1995, (3), 7-12.
 • [27] Sobczyński T.: Analiza specjacyjna metali w osadach dennych jezior szczególnie chronionych. Praca doktorska Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000.
 • [28] Walna B.: Badania chemicznej degradacji gleb Wielkopolskiego Parku Narodowego pod wpływem deszczu. Praca doktorska Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1999.
 • [29] Das A.K. i Chakraborty R.: Electrothermal atomic absorption spectrometry in the study of metal ion speciation. Fresenius J. Anal. Chem., 1997, 357, 1-17.
 • [30] Lvov B.V.: Forty years of electrothermal atomic absorption spectrometry. Advances and problems in theory. Spectrochim. Acta, 1997, B52, 1239-1245.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG1-0014-0081
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.