PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Absorpcyjna spektrometria atomowa z generowaniem wodorków jako metoda analityczna w badaniu środowiska przyrodniczego

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Atomic Absorption Spectrometry with Hybride Generation as an Analytic Method in Studies of Environmental Samples
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Omówiono podstawy absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków, jako metody analitycznej wykorzystywanej do oznaczania próbek środowiskowych. Opisano zasadę metody, jak i czynniki decydujące o wydajności procesu generowania wodorków. Schrakteryzowano etapy i układy analityczne wykorzystywane w procesie generowania wodorów. Ponadto przedstawiono sposoby atomizacji oraz zalety i trudności związane z oznaczaniem pierwiastków tworzących lotne wodorki.
EN
The fundamentals of absorption atomic spectrometry with generation of hybrides as an analytical method for determination of environmental samples were presented. The principle of the method is explained and the factors determining the yield of hybride generation are specified. The analytical stages and systems used for hybride generation are characterized. Moreover, the methods of atomization are presented, and the problems related to determination of elements forming volatile compounds are discussed.
Rocznik
Strony
197--206
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., rys.
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, Zakład Analizy Wody i Gruntów, ul. Drzymały 24, 60-613 Poznań
autor
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód Instytutu Geologii UAM, ul. Drzymały 24, 60-613 Poznań
autor
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, Zakład Analizy Wody i Gruntów, ul. Drzymały 24, 60-613 Poznań
Bibliografia
 • [1] Niedzielski P., Barałkiewicz D. i Siepak J.: Absorpcyjna spektrometria atomowa jako metoda oznaczania śladowych ilości metali w środowisku, Ekol. Techn., 1996, 3, 27-31.
 • [2] Bulska E.: Podstawy i zastosowanie atomowej spektrometrii atomowej w analizie zanieczyszczeń środowiska. Ochrona środowiska i ocena jakości wód. Materiały Szkoły Letniej, Radom 1996, s. 75-81.
 • [3] Pinta M.: Absorpcyjna spektrometria atomowa. Zastosowanie w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 1977.
 • [4] Garaj J.: Fizyczne i fizyko-chemiczne metody analizy, WNT, Warszawa 1981.
 • [5] Siepak M.: Optymalizacja oznaczania form specjacyjnych arsenu, antymonu i selenu w próbkach wód. Praca magisterska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000.
 • [6] Welz B. i Sperling M.: Atomic Absorption Spectrometry, WILEY-VCH, London-Weinheim 1999.
 • [7] Holak W.: Gas-Sampling Technique for Arsenic Determination by Atomic Absorption Spectrophotometry. Anal. Chem., 1969, 41, 1712.
 • [8] Garboś S.: Technika generowania wodorków jako efektywny sposób wprowadzenia analitu zawartego w próbce w połączeniu z metodami spektroskopowymi. Materiały Szkoły Letniej, Radom 1995, s. 73-93.
 • [9] Garboś S.: Metody generowania wodorków w spektrometrii atomowej. Zastosowanie metod spektrometrii atomowej w przemyśle i ochronie środowiska, Warszawa 1999, s. 108-124.
 • [10] Niedzielski P.: Zastosowanie metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków w oznaczeniach arsenu, antymonu i selenu w próbkach wód naturalnych. Praca doktorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1999.
 • [11] Bowman J., Fairman B. i Catterick T.: Development of a multi-element hydride generation-inductively coupled plasma mass spectrometry procedures for the simultaneous determination of arsenic, antimony and selenium in waters, J. Anal. At. Spectrom., 1997, 313, 12.
 • [12] Howard A.G. i Salou C.: Cysteine enhancement of the cryogenic trap hydride AAS determination of dissolved arsenic species, Anal Chim Acta, 1996, 333, 89-96.
 • [13] Nielsen S. i Hansen E.H.: Determination of As(III) As(V) by flow injection-hydride generation-atomic absorption spectrometry via on-line reduction of As (V) by KI, Anal. Chem Acta, 1997, 343, 5-17.
 • [14] Thompson M., Pahlavanpour B. i Thorne L.T.: The simultaneous determination of arsenic, antimony, bismuth, selenium and tellurium in waters by an inductively coupled plasma/ volatile hydride method. Water Res., 1981, 15, 407.
 • [15] Damkröger G., Grote M. i Jansen E.: Comparison of sample digestion procedures for the determination of arsenic in certfied marine samples using the FI-HG-AAS-technique. Fresenius J Anal Chem, 1997, 357, 817-821.
 • [16] Water quality - Determination of selenium - Atomic absorption spectrometric method (hydride technique), ISO 9965, 1993.
 • [17] Rondon C., Burgers J.L., Brunetto M.R., Gallignani M., Petit de Pena Y. i Burgera M.: Selective determination of antimony (V) in liver tissue by microwave-assisted mineralization nad hydride generation atomic absorption spectrometry, Fresenius J Anal. Chem., 1995, 353, 133-136.
 • [18] Veber M., Cujes K., Gomiscek S.: Determination of selenium and arsenic in mineral waters with hydride generation atomic absorption spectrometry, J. Anal. At. Spectr., 1994, 9(3), 285-290.
 • [19] Niedzielski P. i Siepak J.: Oznaczenia specjacyjne arsenu, antymonu i selenu w wodach, [w:] Analiza specjacyjna metali, (red. J. Siepak), Wyd. Nauk. UAM, Poznan 1998, s. 47-66.
 • [20] Niedzielski P., Siepak J. i Kowalczuk Z.: „Speciation Analysis of Arsenic, Antimony and Selenium in the Surface Waters of Poznan”, Polish J. Environ. Stud., 1999, 8(3), 183-187.
 • [21] Niedzielski P., Siepak J. i Kowalczuk Z.: Speciation Analysis of Arsenic, Antimony and Selenium in the Waters of Lakes Subjected to Various Levels of Anthropopressure, Chem. Inż. Ekol., 1999, 6(4), 359.
 • [22] Niedzielski P. i Siepak J.: Speciation analysis of arsenic, antimony and selenium in city area surface waters, Chem. Environ. Res., 2001.
 • [23] Niedzielski P. i Siepak J.: Arsenic, antimony and selenium in surface waters in western Poland, ibid., 2001.
 • [24] Niedzielski P. i Siepak J.: Determination of Antimony in Natural Waters by Atomic Absorption Spectrometry with Flow-Injection Hydride Generation, Chem. Anal., 2001, 46, 51-57.
 • [25] Matusiewicz H. i Sturgeon R.E.: Atomic spectrometric detection of hydride forming elements following in situ trapping within a graphite furnace. Spectrochim. Acta, 1996, B 51, 377-397.
 • [26] Dedina J. i Tsalev D.L.: Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry, Wiley, London 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG1-0014-0041
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.