Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG1-0014-0039

Czasopismo

Chemia i Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Zastosowanie mikrosorpcji na stałym sorbencie (Solid Phase Microextraction, SPME) w analizie powietrza. Metodologia i pomiary na stanowiskach pracy

Autorzy Kozieł, J.  Pawliszyn, J.  Legęć, E.  Mrówczyńska, E.  Podsiadło, E.  Biernat, J.  Jarosz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of Solid Phase Microextraction (SPME) in Air Analysis. Methodology and Measurements in Occupational Air Environments
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Mikrosorpcja na stałym sorbencie (solid phase microextraction, SPME) może eliminować wiele niedogodności konwencjonalnych metod analitycznych dzięki połączeniu kilku etapów postępowania: pobierania próbek, ich zagęszczania i bezpośredniego podawania do standardowego dozownika chromatografu gazowego. Od początku lat dziewięćdziesiątych SPME jest stosowana do pobierania próbek i analiz środowiskowych. W niniejszej pracy przedstawiono podstawy wybranych postępowań analitycznych z użyciem SPME mających na celu analizę powietrza na zawartość lotnych związków organicznych (LZO) - zarówno za pomocą testów chwilowych, jak i uśrednionych pomiarów. Opisane metody zastosowano do analizy powietrza w wybranych pomieszczeniach technologicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Zakres mierzonych stężeń wynosił od 0,01 J.lg dm-3 dla dekanu do 22,27 J.lg dm-3 dla toluenu. Otrzymane wyniki porównano z wynikami pomiarów przeprowadzonych metodami tradycyjnymi, w których etap pobierania próbek polegał na sorpcji LZO na węglu aktywnym. Stwierdzono, że metoda mikrosorpcji na stałym sorbencie, dzięki swej czułości i prostocie może być stosowana jako technika pomiarowa alternatywna w stosunku do metod konwencjonalnych.
EN Solid Phase Microextraction (SPME) can eliminate many common inconveniences associated with conventional analytical methods thanks to the combining of sampling, preconcentration of analytes and direct sample introduction into a standard injector of gas chromatograph. Since early I990s SPME has been used for sampling and in environmental analysis. In this research, the theoretical background of selected analytical SPME procedures used for sampling and determination of volatile organic compounds (VOC) in air are presented. These protocols include spot and time-weighted average sampling. Described methods were applied to the air analysis in selected technological laboratories in the Faculty of Chemistry, Warsaw University of Technology. Concentrations of the determined compounds varied from [formula] (for decane) to [formula] (for toluene). The obtained results were compared with those associated with the use of the conventional method, where sampling was performed by sorption of the analytes on activated carbon. Because of its sensivitivity and simplicity, the SPME technique can be used as the alternative to conventional methods.
Słowa kluczowe
PL mikrosorpcja na stałym sorbencie   lotne związki organiczne (LZO)   chromatografia gazowa   analiza powietrza w pomieszczeniach zamkniętych   pobieranie i przechowywanie próbek  
EN solid phase microextraction   volatile organic compounds   gas chromatography   indoor ai analysis   sampling and storage of environmental samples  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Chemia i Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2001
Tom Vol. 8, nr 2-3
Strony 159--175
Opis fizyczny rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Twórcy
autor Kozieł, J.
autor Pawliszyn, J.
autor Legęć, E.
autor Mrówczyńska, E.
autor Podsiadło, E.
autor Biernat, J.
autor Jarosz, M.
  • Department of Chemistry, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG1-0014-0039
Identyfikatory