Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG0-10008-0091

Czasopismo

Chemia i Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Znaczenie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w ocenie ryzyka zawodowego pracowników narażonych na szkodliwe substancje chemiczne.

Autorzy Puchalska, H.  Pośniak, M.  Kołodyńska, U.  Skowroń, J.  Madej, M.  Gawęda, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The Importance of Chemical Safety Data Sheets in Occupational Risk Assessment of Workers Exposed to Hazardous Chemical Substances.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono jedną z form organizacyjnych zapobiegania szkodliwemu działaniu substancji chemicznych, jaką są karty charakterystyk substancji niebezpiecznych. Karty są podstawowym źródłem informacji o niebezpiecznych właściwościach poszczególnych substancji chemicznych, rodzaju i rozmiarach stwarzanego przez nie zagrożenia dla ludzi i środowiska przyrodniczego oraz o zasadach postępowania z nimi, na etapie produkcji, w transporcie, podczas stosowania i magazynowania. Zawartość merytoryczna kart została dostosowana do aktualnych wymagań międzynarodowych oraz przepisów krajowych obecnie obowiązujących, a także przewidywanych do wprowadzenia w związku z przystapieniem Polski do Unii Europejskiej. Wprowadzanie obowiązku opracowywania kart charakterystyk substancji niebezpiecznych doskonali zasady zapewniające bezpieczną produkcję i obrót substancjami chemicznymi zgodnie z zaleceniami UE, MOP i normą ISO.
EN The article presents one of the forms of preventing the effects of hazardous chemical substances - chemical safety data sheets. The sheets are a basic source of information on dangerous properties of particular chemical substances, their kind and the extend of danger to people and the environment, as well as rules of proceed during production, transportation, use and storage. The sheets` content has been adapted not only to up-to-date international requirements and Polish regulations now and in operations, but also to the regulations scheduled for implementation in connection with Poland joining the European Union. Introducing the obligation of elaborating data sheets on hazardous substances aims to improve the rules that ensure safe production and handling of chemical substances following the recommendations of EU, International Labour Organisation and the ISO standard.
Słowa kluczowe
PL karty charakterystyk substancji niebezpiecznych   rodzaje zagrożeń   właściwości substancji   postępowanie w sytuacjach stwarzających zagrożenie  
EN chemical safety data sheets   kinds of hazards   properties of substances   proceeding in danger situations  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Chemia i Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 1999
Tom Vol. 6, nr 8
Strony 779--787
Opis fizyczny bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Puchalska, H.
autor Pośniak, M.
autor Kołodyńska, U.
autor Skowroń, J.
autor Madej, M.
autor Gawęda, E.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. 022/ 6233668, fax: 022/ 6233693, mapos@ciop.waw.pl
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG0-10008-0091
Identyfikatory