PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

SMEs' process management differences within various business sectors

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Różnice w procesie zarządzania MŚP w różnych sektorach gospodarki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
World economy is continuously driven by changes that influenced also small and medium sized enterprises management. These business types represent the vast majority of economy all over the world and simultaneously, are the fundamental driving force for European Union economy. The current business trend is to be focused on planning and monitoring so called process management. The systematic approach is to make an organization's workflow more effective, more efficient and more capable of adapting to a variable and unstable environment. The aim of the paper is to analytically describe process management in practice of small and medium sized enterprises in South Bohemia region in the Czech Republic within various business sectors. On the examined sample was performed quantitative-qualitative research funded by grant project GAJU 068/2010/S. The obtained data were statistically analysed within core business sectors. Furthermore, based on results were suggested certain advices for more effective process management.
PL
Gospodarka światowa jest stale napędzana przez zmiany, które wpłynęły również na zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa te stanowią zdecydowaną większość gospodarki na całym świecie, a jednocześnie, są podstawową siłą napędową dla gospodarki Unii Europejskiej. Aktualnym trendem jest koncentrowanie się na planowaniu i monitorowaniu procesu zarządzania tzw. zarządzaniu procesowym. W systematycznym podejściu do danej organizacji jest cel bardziej skutecznego przepływu pracy, bardziej wydajnej i zdolność przedsiębiorstwa do dostosowywania się do zmiennego i niestabilnego otoczenia. Celem artykułu jest analityczne opisanie procesu zarządzania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw w regionie South Bohemia w Czechach, w ramach różnych sektorów biznesu. W badanej próbie przeprowadzono badania ilościowo-jakościowe, finansowane przez dotacje projektów 068/2010/S GAJU. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej w sektorach biznesowych. Ponadto, na podstawie wyników zaproponowano pewne rady w celu bardziej efektywnego zarządzania procesami.
Rocznik
Tom
Strony
184--195
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1]. Becker J. et al., Process management: A Guide for the Design of Business Processes. 1. ed. Berlin: Springer. 2003, pp. 337. ISBN 3-540-43499-2
 • [2]. Bennis W. G., The 21st Century Organization: Reinventing Through Reengineering. 1. ed. San Francisco: Jossey-Bass. 1997, pp. 115. ISBN 978-07-879-0939-0
 • [3]. Braincourt GmbH. Business process management, 2012, [online] [cit. 2012-06-12]. Available from Internet: http://www.braincourt.com/Business-Process-Management.96.0.html.
 • [4]. Burlton R. T. Business Process Management: Profiting from process. 1. ed. Pennsylvania: Sams. 2001, pp. 416. ISBN 978-06-723-2063-7
 • [5]. Carr D. K. and H. J. Johansson 1995. Best practices in reengineering: what works and what doesn't in the reengineering process. 1. ed. New York: McGraw-Hill. 1995, pp. 235. ISBN 978-00-701-1224-7
 • [6]. Dědina J. and J. Odcházel. Management a moderní organizování firmy. 1. ed. Praha: Grada. 2007, pp. 328. ISBN 978-80-247-2149-1
 • [7]. Kotlárová R. Statistické údaje MSP, 2011, [online] [cit. 2012-10-14]. Availabe from Internet: http://www.sme-union.cz/wpcontent/uploads/2011/08/Statistick%C3%A9-%C3%BAdaje-MSP-kesta%C5%BEen%C3%AD-za-textem.pdf
 • [8]. Ministerstvo průmyslu a obchodu /Ministry of industry and trade of the Czech Republic/. 2011. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011, [online] [cit. 2012-10-14]. Available from Internet: http://www.mpo.cz/dokument105614.html
 • [9]. Šmída F. Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. 1. ed. Praha: Grada. 2007, pp. 293. ISBN 978-80-247-1679-4
 • [10]. Řepa V. Procesně řízená organizace. 1. ed. Praha: Grada. 2012, pp. 304. ISBN 978-80-247-4128-4
 • [11]. Smith H. and P. Fingar Business Process Management: The Third Wave. 1. ed. New York: Meghan-Kiffer Press. 2006, pp. 311. ISBN 978-09-296-5234-4
 • [12]. Truneček J. Management znalostí, 1. ed. Praha: C. H. Beck. 2004, pp. 131. ISBN 80-7179-884-3
 • [13]. Vodáček J. and O. Vodáčková. Malé a střední podniky: konkurence a aliance v EU. 1. ed. Praha: Management Press. 2004, pp. 192. ISBN 80-7264-099-6
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPC8-0004-0015
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.