Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC5-0007-0014

Czasopismo

Przetwórstwo Tworzyw

Tytuł artykułu

Wpływ osnowy polimerowej na piezooptykę nanokrystalitów γ-glicyny

Autorzy Oźga, K.  Nabiałek, M.  Szota, M.  Rakus, P.  Czaja, P.  Dośpiał, M.  Berdowski, J.  Tylczynski, Z. 
Treść / Zawartość http://gliwice.impib.pl/nasze-wydawnictwa/przetworstwo-tworzyw/roczniki
Warianty tytułu
EN Influence of polymer matrices on piezooptics of γ-glycine nanocrystallites
Konferencja "Diagnostyka Materiałów Polimerowych 2011". Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna (1 ; 9-18.12.2011 ; Gliwice, Polska - Male (Val di Sole), Italy)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ustalono główną rolę polarności osnów polimerowych na dyspersję zjawiska piezooptyki nanokrystalitów γ-glicyny wprowadzonych w osnowy polimerowe poli(metakrylanu metylu) (PMMA) oraz poliwęglanu (PC). Stwierdzono pojawienie się efektu piezooptycznego pod wpływem obróbki laserowej dwoma wiązkami świetlnymi o długości fali 1064 nm oraz 532 nm, generowanymi z jednego źródła laserowego YAG: Nd. Optymalne rozmiary nanokrystalitów γ-glicyny, dla których otrzymano odpowiednie wartości współczynników piezooptyczych wynosiły 50-80 nm (optymalna koncentracja 5,5 % w j. wag.). W pracy badano relaksacje oraz zależności spektralne odpowiednich współczynników tensora piezooptycznego.
EN We have established a principal role of the polarity of polymer matrices on the piezooptical dispersion of the γ-glycine nanocrystallites embedded into the polymethymethacrylate (PMMA) and polycarbonate (PC) matrices. We have found that the optical treatment by bicolor two laser beams at 1064 nm and 532 nm which are originating from the same 10 ns Nd:YAG lasers, causing occurrence of the piezooptical effects. The optimal content of the γ-glycine nanocrystallites with respect to the magnitude of piezooptical coefficients with the sizes within the range 50-80 nm correspondence to the 5.5 % in weighting unit. We studied relaxation and spectral dependences of the corresponding coefficients of piezooptic tensor.
Słowa kluczowe
PL matryca polimerowa   glicyna   piezooptyka   polarność   obróbka laserowa   optyka nieliniowa   nanokrystality   nanokompozyt  
EN polymer matrix   glycine   piezooptics   polarity   laser treatment   non-linear optics   nanocrystallites   nanocomposite  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Przetwórstwo Tworzyw
Rocznik 2011
Tom [R.] 17, nr 6
Strony 483--487
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor Oźga, K.
autor Nabiałek, M.
autor Szota, M.
autor Rakus, P.
autor Czaja, P.
autor Dośpiał, M.
autor Berdowski, J.
autor Tylczynski, Z.
  • Zakład Optoelektroniki, Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska, ul. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa, cate.ozga@wp.pl
Bibliografia
1. Fujishiro F., Mochizuki S. Photo-induced reversible spectral change in several AgI-oxide particle composites. Physica B: Condensed Matter, 2006, 376-377, 827-830.
2. Mochizuki S., Araki H. Reversible photoinduced spectral transition in Eu2O3-γAl2O3 composites at room temperature. Physica B: Condensed Matter, 2003, 340, 913-917.
3. Pientka M., Dyakonov V., Meissner D. et al. Photoinduced charge transfer in composites of conjugated polymers and semiconductor nanocrystals. Nanotechnology, 2004, 15 (1), 163-170.
4. Wu S., Yao S., She W. et al. All-optical switching properties of poly(methyl methyacrylate) azobenzene composites. Journal of Materials Science, 2003, 38 (3), 401-405.
5. Kamanina N. V. Photoinduced phenomena in fullerene-doped PDLC. Optoelectronic Review, 2004, 12 (3), 285-289.
6. Kityk I. V., Makowska-Janusik M., Kassiba A. et al. SiC nanocrystals embedded in olygoetheracrylate photopolymer matrices n plasticity, actuation, and equilibrium shape changes without residual stress. Optical Materials, 2000, 13 (4), 449-453.
7. Scott T., Schneider A., Cook W. et al. Photoinduced plasticity in cross-linked polymers. Science, 2005, 308. (5728), 1615-1617.
8. Kityk I. V., Ebothe J., Tkaczyk S. et al. Photoinduced electrooptics in the In2O3 incorporated into PMMA matrixes. Journal of Physics: Condensed Matter, 2007, 19, 016204.
9. Hoffmann K., Resch-Genger U., Marlow F. Photoinduced switching of nanocomposites consisting of azobenzene and molecular sieves: investigation of the switching states. Microporous and Mesoporous Materials, 2000, 41 (1-3), 99-106.
10. Kityk I. V., Kassiba A., Plucinski K., et al. Band structure of the large-sized SiC nanocomposites. Physics Letters A, 2000, 265, 403-410.
11. Tsutsumi N., Shingu T. χ(2) holography induced by all-optical poling. Chemical Physics Letters, 2005, 403 (4-6), 420-424.
12. Majchrowski A., Kityk I. V., Łukasiewicz T. et al. CsLiB6O10 crystallites embedded into the olygoether photopolymer matrices as new materials for the acoustically induced nonlinear optics. Optical Materials, 2000, 15, 51-58.
13. Majchrowski A., Swirkowicz M., Ozga K. et al. Optical operation by elastooptical dispersion of Nd-containing oxide crystals. Optics Communications, 2010, 283 (7), 1378-1380.
14. Wojciechowski A., Alzayed N., Kityk I. V. et al. Laser induced phenomena in gamma-glycine crystals. Optica Applicata, 2010, 40 (4), 1007-1012.
15. Ozga K. Photoinduced piezooptic effect in the benzene molecular crystallites incorporated within the polyvinyl alcohol matrices. Chemical Physics Letters, 2004, 385 (3-4), 255-258.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC5-0007-0014
Identyfikatory