Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC5-0003-0092

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo

Tytuł artykułu

Przepływ ciepła i ruch wilgoci w przegrodzie budowlanej

Autorzy Kowalik, M. 
Treść / Zawartość http://www.bud.pcz.czest.pl/zeszyty-naukowe-politechniki-czestochowskiej-seria-budownictwo
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dokonano analizy przepływu ciepła i ruchu wilgoci w porowatej strukturze. Opisano podstawy teoretyczne problemu. Przedstawiono system równań rządzących procesem przepływu ciepła i ruchem wilgoci. Praca ma charakter przeglądowy.
EN Heat and mass transfer in porous structure is investigated. The theoretical formulation of the problem is described. A system of partial differential equations is discussed. The paper has a review character.
Słowa kluczowe
PL przepływ ciepła   struktura porowata   przegroda budowlana   ruch wilgoci  
EN heat transfer   porous structure   building barrier   mass transfer  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
Rocznik 2009
Tom Z. 15 (165)
Strony 119--125
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz.
Twórcy
autor Kowalik, M.
Bibliografia
[1] Bazant Z.P., Constitutive equation for concrete and shrinkage based on thermo-dynamics of multiphase systems, Materials Constructions 1970, 3, 13.
[2] Bazant Z.P., Najjar L.J., Nonlinear water diffusion in nonsaturated concrete, Materials Constructions 1972, 5(25), 3-20.
[3] Biot M.A., General solutions of the equations of elasticity and consolidation for a porous material, J. Appl. Phys. 1956, 78, 91.
[4] Biot M.A., General theory of three-dimensjonal consolidation, J. Appl. Phys. 1941, 12, 155.
[5] Biot M.A., Theory of elasticity and consolidation for a porous anisotropic solid, J. Appl. Phys. 1955, 26, 182.
[6] Bowen R.M., Incompressible porous media models by use of the theory of mixtures, Int. J. Engng Sci. 1980, 18, 1129.
[7] Buckingham R., Studies in the movement of soil moisture, U.S. Dept. Agr. Bur. Soils Bull. 1907, 38, 29-61.
[8] Budownictwo ogólne - fizyka budowli, t. 2, Arkady, Warszawa 2005.
[9] Cleary M.P., Fundamental solutions for a fluid-saturated porous solid, Int. J. Solids Structures 1977, 13, 785.
[10] Cleary M.P., Moving singularities in elasto-diffusive solids with applications to fracture propagation, Int. J. Solids Structures 1978, 14, 81.
[11] Crochet M.J., Naghdi P.M., On constitutive equations for flow of fluid through an elastic solid, Int. J. Engng. Sci. 1966, 4, 383.
[12] Gurr C.G., Marshaii T.J., Hutton J.T., Movement of water in soil due to a temperature gradient, Soil Sci. 1952, 74, 335-345.
[13] Lea F.M., The Chemistry of Cement and Concrete, St. Martin’s Press. Inc., New York 1956, 349-350.
[14] Pihlajavaara S.E., Introductory bibliography for research on drying of concrete, The State Institute for Technical Research, Helsinki 1964.
[15] Pokorska I., Modelling of isotropic and kinematic hardening in porous materials, ZN Politechniki Częstochowskiej 2004 nr 158, Seria Budownictwo 10, 143-156.
[16] Pokorska I., Parametry cieplno-wilgotnościowe przegrody budowlanej, ZN Politechniki Częstochowskiej 2004 nr 158, Seria Budownictwo 10, 157-163.
[17] Pokorska I., Własności cieplne betonu, ZN Politechniki Częstochowskiej 2004 nr 159, Seria Budownictwo 11, 95-101.
[18] Pokorska I., Algorytm rozwiązania sprzężonych równań przepływu ciepła i wilgoci w materiałach porowatych metodą różnic skończonych, ZN Politechniki Częstochowskiej 2005 nr 160, Seria Budownictwo 12, 127-131.
[19] Pokorska I., Stochastic methods in heat and mass transfer problems, ZN Politechniki Częstochowskiej 2005, Seria Budownictwo 12, 133-137.
[20] Pokorska I., Stochastyczne równania przepływu ciepła, ZN Politechniki Częstochowskiej 2005 nr 160, Seria Budownictwo 12, 139-141.
[21] Rice J.R., Cleary M.P., Some basic stress diffusion solutions for fluid-saturated elastic porous media with compressible constituents, Rev. Geophys. Space Phys. 1976, 14, 227.
[22] Schiffman R.L., A thermoelastic theory of consolidation, Envir. Geophys. Heat Transfer 1971, 4, 78.
[23] Sherwood V.K., Application of the theoretical diffusion equations to the drying of solids, Trans. Am. Inst. Mech. Eng. 1931, 27, 190-202.
[24] Scheidegger A.E., The Physics of Flow through Porous Media, The Macmillan Company, New York 1960, 87-192.
[25] Whitaker S., A theory of drying in porous media, Adv. Heat Transfer 1977, 12, 34.
[26] Wyrwał J., Ruch wilgoci w porowatych materiałach i przegrodach budowlanych, Studia i Monografie z. 31, Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, Opole 1989.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC5-0003-0092
Identyfikatory