Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC5-0003-0080

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo

Tytuł artykułu

Solar thermal energy : state and prospects of development in Poland and the European Union

Autorzy Kurzak, L. 
Treść / Zawartość http://www.bud.pcz.czest.pl/zeszyty-naukowe-politechniki-czestochowskiej-seria-budownictwo
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This study presents opportunities and potential of solar energy and tendencies of its use. The EU climate package of "3 x 20%", and a new directive of EU about promotion of renewable sources of energy create perfect conditions for fast development of modern technologies in solar energy sector. Evolution of use of solar energy in Poland points to huge potential which cannot be neglected.
PL W pracy przedstawiono możliwości i potencjał energii Słońca oraz tendencje w jej wykorzystaniu. Pakiet klimatyczno-energetyczny UE "3 x 20%", a w szczególności nowa dyrektywa UE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii stwarzają doskonałe warunki do szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii energetyki słonecznej. Ewolucja wykorzystania energii Słońca w Polsce pokazuje jej ogromny potencjał, który winien znaleźć zastosowanie w szerszym zakresie.
Słowa kluczowe
PL energia odnawialna   energetyka słoneczna   źródła energii   dyrektywa UE  
EN renewable energy   solar energy   energy sources   EU directive  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
Rocznik 2009
Tom Z. 15 (165)
Strony 7--17
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor Kurzak, L.
Bibliografia
[1] Koldenhoff W.B., The solar thermal market, Status-Technologies-Perspectives, Inter Solar 2009, San Francisco 2009.
[2] Wizja rozwoju energetyki słonecznej termicznej wraz z planem działań do 2020 r. (The Vision of Development of Thermal Solar Energy Sector with the Plan of Action until 2020), IEO, Warsaw 2009.
[3] Kurzak L., Tendencies in development of renewable energy sector and energy-saving civil engineering in the European Union, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
[4] Kurzak L., Energia odnawialna - rola i scenariusze rozwoju w Polsce (Renewable Energy. Role and Development Scenarios for Poland), [w:] Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, ed. T. Bobko, J. Rajczyk, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
[5] European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF), Solar thermal markets in Europe, Trends and Market Statisstics 2008, Bruksela 2009.
[6] http://www.ieo.pl/barometry-słoneczne-cieplne
[7] Więcka A., Kwasieborski M., Produkcja kolektorów słonecznych w Polsce (Production of Solar Collectors in Poland), Polski Instalator 2009.
[8] The directive by the European Parliament and the Council 2009/28/EC as of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources, Journal of Laws of the European Union 140/16PL as of 5 June 2009.
[9] Energy Policy of Poland until 2030, the project of 4 September 2009 developed by the Ministry of Economy, adopted by the Council of Ministers on 10 November 2009.
[10] Rewolucja energetyczna dla Polski. Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej (Energy Revolution in Poland. Scenario for Supply of Clean Energy Carriers in Long-term Prospect), Greenpeace Poland, Warsaw 2008.
[11] Leszczyński Z., Perspektywy energetyki słonecznej w Unii Europejskiej (The Prospects for Solar Energy in the European Union), Biuletyn URE, Warsaw 2009, 5.
[12] Energia ze źródeł odnawialnych w 2007 (Energy from Renewable Sources), GUS, Warsaw 2008.
[13] Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020 (Opportunities of Use of Renewable Energy Sources in Poland until 2020), Instytut Energii Odnawialnej, Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki, Warsaw 2007.
[14] OZE w Polsce na tle Unii Europejskiej (Renewable Energy Sources Against the Background of the European Union), Barometr OZE 2007, State of Renewable Energy In Europe. http://www.ieo.pl/projekty/euroobserver/barobilan7.pdf
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC5-0003-0080
Identyfikatory