Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC5-0002-0057

Czasopismo

Przetwórstwo Tworzyw

Tytuł artykułu

Bezpieczne maszyny do przetwórstwa tworzyw

Autorzy Ratajczak, Z. 
Treść / Zawartość http://gliwice.impib.pl/nasze-wydawnictwa/przetworstwo-tworzyw/roczniki
Warianty tytułu
EN Safe machines for plastics processing
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obowiązkiem każdego przetwórcy tworzyw polimerowych, jako pracodawcy, jest stosowanie bezpiecznych maszyn. Za maszynę bezpieczną uznaje się taką maszynę, która jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami określonymi dyrektywami nowego podejścia Wspólnoty Europejskiej. W niniejszym artykule przedstawiono elementy formalne, które w momencie dostawy (zakupu) pozwalają ocenić czy dana maszyna jest bezpieczna.
EN Using of safe machines is an obligation both for each employer and plastics processor. Safe machine should fulfil basic requirements defined by directives of new approach of European Union. In this article formal elements allowing assessing the safety of the machine at the time of delivery are presented.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo maszyn   przetwórstwo tworzyw   maszyna przetwórcza  
EN machines safety   polymer processing   polymer processing machine  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Przetwórstwo Tworzyw
Rocznik 2006
Tom [R.] 12, nr 3
Strony 99--101
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Ratajczak, Z.
  • Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" w Toruniu, Komitet Techniczny nr 240 ds. maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych, Sekretariat Komitetu przy Instytucie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" w To, sekretariat@ipts.pl
Bibliografia
1. Kodeks Pracy, Dział X, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Rozdział IV Maszyny i inne urządzenia techniczne, stan prawny na 1 stycznia 2006 r.,
2. Ustawa SOZ, Ustawa z 2002-08-30 o systemie oceny zgodności, tekst jednolity Dz. U. nr 204/2004, poz. 2087 z późn. zm. (Dz. U. 64/ 2005, 565, art. 47),
3. Dyrektywa MD, Dyrektywa maszynowa 98/37/EC z późn. zm. 98/79/EC, wdrożona Ustawą SOZ i Rozporządzeniem w spawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa, tekst obowiązujący od 2004-05-01 - Dz. U. nr 91/2003, poz. 858, tekst obowiązujący od 2006-01-01 - Dz. U. nr 259/2005, poz. 2170,
4. Dyrektywa LVD, Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC z późn. zm. 93/68/EEC, wdrożona Ustawą SOZ i Rozporządzeniem w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, tekst obowiązujący od 2004-05-01 - Dz. U. nr 49/2003, poz. 414, a obowiązujący od 2006-01-01 - Dz. U. nr 259/2005, poz. 2172,
5. Dyrektywa EMC, Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC z późn. zm. 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC, wdrożona Ustawą SOZ i Rozporządzeniem w sprawie oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania, tekst obowiązujący od 2004-05-01 - Dz. U. nr 90/2003, poz. 848, a obowiązujący od 2006-01-01 - Dz. U. nr 265/2005, poz. 2227,
6. Dyrektywa ATEX, Dyrektywa 94/9/EC wdrożona Ustawą SOZ i Rozporządzeniem w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, tekst obowiązujący od 2004-05-01 - Dz. U. nr 143/2003, poz. 1393, a obowiązujący od 2006-01-01 - Dz. U. nr 263/2005, poz. 2203.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC5-0002-0057
Identyfikatory