Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC5-0001-0074

Czasopismo

Przetwórstwo Tworzyw

Tytuł artykułu

Rola, miejsce i znaczenie rozdrabniania w przetwórstwie tworzyw

Autorzy Zimniak, J. 
Treść / Zawartość http://gliwice.impib.pl/nasze-wydawnictwa/przetworstwo-tworzyw/roczniki
Warianty tytułu
EN The role, place and meaning of size reduction methods in plastics processing
Konferencja Profesorskie Warsztaty Naukowe "Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych" (15 ; 14-17.06.2010 ; Międzyzdroje, Polska - Kopenhaga, Dania)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono aktualny stan techniki rozdrabniania materiałów polimerowych. Omówiono główne cele rozdrabniania oraz sposoby ich realizacji. W formie tabelarycznej zestawiono warianty współpracy krawędzi tnących podczas rozdrabniania. Zaprezentowano uniwersalne stanowisko badawcze do energetycznej weryfikacji nowej techniki rozdrabniania nożowego obrotowego oraz wstępne rezultaty. Wykazano, że geometria współpracy krawędzi tnących noży ma istotny wpływ na energochłonność. Wskazano kierunki dalszych badań.
EN The state-of-the-art concerning size reduction of polymer materials has been presented in this paper. The main objectives of this operation as well as the ways of their realization have been discussed. The variants of matching action of cutting edges when comminuting polymers have been gathered in tables. The universal stand for carrying tests of energetic verification for the new rotational size reduction techniques as well as preliminary results have been shown. It has been stated that geometry of matching cutting edges has considerable influence on energy consumption. The directions of further investigation have been pointed out.
Słowa kluczowe
PL przetwórstwo tworzyw   rozdrabnianie   energochłonność  
EN polymer processing   grinding   energy consumption  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Przetwórstwo Tworzyw
Rocznik 2010
Tom [R.] 16, nr 4
Strony 228--232
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Zimniak, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Technik Wytwarzania
Bibliografia
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Kunststoff.KunststoffausWikipedia,derfreienEnzyklopädie.
[2] Sikora R.: Obróbka tworzyw wielkocząsteczkowych. Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 1995.
[3] Flizikowski J.: Rozdrabnianie tworzyw sztucznych. Wydawnictwa Uczelniane ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998.
[4] Pahl M.H.: Zerkleinerungstechnik. Verlag TÜV, Rheinland 1994.
[5] Rumpf H.: Einzelkornzerkleinerung als Grundlage einer technischen Zerkleinerungswissenschaft. Chemie Ingenieur Technik 37, nr 3/1965 s. 187-202.
[6] Flizikowski J.: Öko-mehrscheibenschneidenmühle. Grundlagen und Beispiele. Wydawnictwa Uczelniane ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1994.
[7] Konieczka R.: Untersuchen des Schneidvorgangs beim Zerkleinern von Kunststoffen. Kunststoffe nr 7/1989. s.598-601.
[8] Bauer W.: Untersuchung des Einzelnzerkleinerungsvorganges in Schneidmühlen am Beispiel von Polypropylen. VDI Verlag, Reihe 3: Verfahrenstechnik, Düsseldorf 2001.
[9] Zimniak J.: „Urządzenie rozdrabniające” tworzyw sztucznych. Patent P.355245 z dnia 29.07.2002r.
[10] Zimniak J.: Energetyczna weryfikacja nowej techniki rozdrabniania próbek polimerowych PS i PVC. Inżynieria i Aparatura Chemiczna (44), nr 1-2/2005, s. 97-98.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC5-0001-0074
Identyfikatory