PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wdrażanie dyrektywy 98/83/WE w małych wodociągach

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Implementation of Directive 98/83 in small water supply
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. UE L z dnia 5 grudnia 1998 r.) jest ochrona życia ludzkiego przed skutkami wszelkiego zanieczyszczenia przez zapewnienie, że jest ona zdatna do użycia i czysta. W tym celu określono kryteria zdrowotne dla zawartych w Dyrektywie parametrów na takim poziomie, aby woda mogła być bezpiecznie spożywana przez całe życie człowieka. W celu nadzorowania jakości wody, ustalono system monitoringu. Począwszy od 2005 r. w Komisji Europejskiej trwały intensywne prace nad rewizją Dyrektywy 98/83/WE, idące w kie-runku tworzenia Planów Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody - Water Safety Plan (WSP.), których zadaniem było włączenie w nadzór wszystkich podmiotów zaangażowanych w ochronę ujęć, pobieranie, uzdatnianie i przesyłanie wody do odbiorcy. Ze względu na brak uregulowań prawnych i obecny globalny kryzys finansowy, Komisja ds. jakości wody do spożycia, postanowiła odejść od dalszych prac legislacyjnych i zdecydowała się na zintensyfikowanie działań wdrożeniowych w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z małych źródeł zaopatrzenia. Komisja zaleca skoordynowanie działań wdrożeniowych wszystkich zainteresowanych stron nadzorujących jakość wody w celu maksymalnej ochrony zdrowia każdego konsumenta z jednoczesną minimalizacją zagrożeń zdrowotnych w szczególności w małych wodociągach.
EN
The objective of the Committee Directive 98/83/WE dated 3 November 1998 concerning drinking water quality (Dz.U.UE L under the date 5 December 1998) is a human health protection against the consequences of any impurity of water and to guarantee that it is pure and suitable to use. For this purpose health criteria are set up for specified in the Directive parameters on such level which ensure safety consumption of water during the whole human live. In the aim of water quality supervision the system of monitoring is established. Starting from 2005 year European Commission performs intensive works on the revision of the Directive 98/83/WE in the direction to create Water Safety Plan (WSP), making subjects of control all institutions employed in protection of water intakes, water drawing, treatment and distribution. Because of the lack of legal regulations and present-day global financial crisis Commission of drinking water quality decided to abandon continuation of legislation works and decided to intensify implementing works in the purpose of quality assurance of drinking water coming from small sources. Commission recommends co-ordination of implementing works of all parts supervising water quality for the purpose of maximal health protection of every consumer and minimisation of health hazard especially in small water supply.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
38--47
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody
Bibliografia
  • 1.Dyrektywa 98/83/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. L 330 z 5.12.1998).
  • 2.Dyrektywa Rady 80/778/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. wr sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. L 229 z 30.8.1980).
  • 3.Ustawa z dnia 7 czerwicą 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).
  • 4.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
  • 5.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72, poz. 466).
  • 6.Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C115 z 9 maja 2008 r. str. 47).
  • 7.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 32, poz. 159).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPC2-0017-0005
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.