PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wykorzystanie wody niepitnej w budynku jako alternatywne źródło wody pitnej

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rozwiązanie ważnego problemu dotyczącego wykorzystania wody pitnej i niepitnej w budynkach jest bardzo istotne z punktu widzenia każdego z nas. Wpływ na to ma kilka czynników: poszanowanie środowiska, ciągle wzrastające zużycie wody pitnej oraz wzrost kosztów jej wytworzenia, zanieczyszczenie warstw wodonośnych przez nieszczelne zbiorniki na ścieki bytowo-gospodarcze oraz postęp technologiczny.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
24--29
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
Bibliografia
 • [1] Rynki Zagraniczne Woda cenna jak ropa, według S. Kostrzewa, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Akademii Rolniczej, Wrocław 2007.
 • [2] Królikowska J., Królikowski A., Wody opadowe. Odprowadzenie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie, str. 51-54, 67-68, Wydawnictwo Seidel- Przywecki 2012.
 • [3] Sawicka-Siarkiewicz H., Błaszczyk P., Urządzenia kanalizacyjne na terenach zurbanizowanych, Warszawa 2007.
 • [4] Słyś D., Wykorzystanie wód opadowych w instalacji sanitarnej budynków mieszkalnych, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Rzeszowskiej.
 • [5] Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje wodociągowe projektowanie, wykonanie, eksploatacja, Wydwanictwo Seidel-Przy- wecki, Warszawa 2009.
 • [6] Dz.U. nr 61/200, poz. 471 z poź. zm., Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 • [7] Dz.U.06.137.984 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U z dnia 31 lipca 2006) na podstawie art.45 ust.i pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2011 r - Prawo wodne (Dz.U z 2005 r nr 239, poz. 2019 i nr 267, poz. 2255).
 • [8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dn.15 czerwca 2002 r. poz. 690; zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 33, poz.270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156; z 2008 r. Nr 201, poz. 1238; z 2009 r. Nr 56, poz. 461).
 • [9] Dz.U nr 8 z 2002 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
 • [10] BSI 8515:2009 Rainwater harvesting systems - Code of Practice.
 • [11] BS 8525-1:2010 Greywater Systems - Part 1 Code of Practice.
 • [12] BS 8525-2:2011 Greywater systems - Part 2: Specification and method of test for treatment equipment.
 • [13] PN-92/B-0i707:i992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
 • [14] PN-92/B-0i706:i992/Azi Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
 • [15] PN-B-oi7o6:i992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
 • [16] PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, Postanowienia ogólne.
 • [17] PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, Kanalizacja sanitarna, projektowanie.
 • [18] PN-EN 12056-3:2000 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, Przewody deszczowe, Projektowanie.
 • [19] PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
 • [20] European Commission, DG Envirnoment, Unit Dl, Water performance of buildings, Stakeholder consultation
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPC2-0017-0003
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.