Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC2-0011-0006

Czasopismo

Technologia Wody

Tytuł artykułu

Niekonwencjonalne metody wykrywania Escherichia coli w wodzie do picia

Autorzy Trela, B.  Papciak, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Unconventional methods of detecting Escherichia coli in drinking water
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono sposoby wykrywania bakterii Escherichia coli w wodzie, oparte na konwencjonalnych i nowoczesnych metodach detekcji z zastosowaniem biosensorów. Zaprezentowano mechanizmy detekcji oraz techniki przetwarzania sygnału. Biosensory ze względu na szybki pomiar są alternatywą dla konwencjo-nalnych metod opartych na izolowaniu i hodowaniu bakterii. Pozwalają na szybkie reagowanie w przypadku stwierdzenia skażenia, chociaż granica wykrywalności Escherichia coli nie jest jeszcze wystarczająca w przypadku monitorowania jakości wody przeznaczonej do spożycia.
EN Escherichia coli bacterium in water have been presented. They were based on conventional and modern detecting methods by applying biosensors. The mechanisms of detection and techniques of converting signal have been presented. The biosensors, on account of quick measurement, are the alternative to conventional methods which are based on insulating and breeding bacteria. Although the quantity sensitivity of Escherichia coli bacterium is not sufficient enough in case of monitoring the quality of drinking water, the biosensors allow to react quickly in case of the contamination.
Słowa kluczowe
PL Escherichia coli   biosensory   woda do picia  
EN Escherichia coli   biosensors   drinking water  
Wydawca Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o.
Czasopismo Technologia Wody
Rocznik 2012
Tom Nr 5 (19)
Strony 50--55
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Trela, B.
autor Papciak, D.
  • Politechnika Rzeszowska, Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód
Bibliografia
[1] Mazur R., Monitorowanie wybranych zanieczyszczeń wód przy zastosowaniu nowych kryteriów ekotoksykologicznych, rozprawa doktorska, Kraków 2007.
[2] Papciak D., Zamorska J., Kiedryńska L., Mikrobiologia i biotechnologia w procesach oczyszczania wody, Rzeszów 2011.
[3] Sun H., Choy, T. S., Zhu D. R., Yam W. C., Fung Y. S., Nano-silver- -modified PQC/DNA biosensor for detecting E. coli in environmental water [w:] Biosensors and Bioelectronics 24 (2009).
[4] Banerjee P., Bhunia K. A., Cell-based biosensor for rapid screening of pathogens and toxins [w:] Biosensors and Bioelectronics 26(2010).
[5] Bai S., Wang F., ZZhang Z., Li S., Zhang J. Y., Feasible and reliable quantification of mRNA in Arabidopsis thaliana using optical thin-film biosensor chips [w:] Journal of Genetics and Genomics 37(2010).
[6] Pierścienak M., Trzcińska N., Słomczyński T., Wąsowski J., Problemy wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej [w:] Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 39(2009).
[7] Rak J., Wybrane aspekty planu bezpieczeństwa województwa podkarpackiego [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 2(2011).
[8] Główny Inspektorat Sanitarny http://www.pis.gov.pl/
[9] Baeumner A. J., Cohen R. N., Miksie V., Min J., RNA biosensorfor the rapid detection of viable Escherichia coli in drinking water [w:] Biosensors and Bioelectronics 18(2003).
[10] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
[11] PN-EN ISO 8199 Jakość wody - Ogólne wytyczne oznaczania liczby bakterii metodą hodowli.
[12] PN-EN ISO 9308-1 Jakość wody - Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli. Część 1: Metoda filtracji membranowej.
[i§] Lazerges M., Perrot H., Zeghib N., Antoine E., Compere C., In situ QCM DNA-biosensor probe modification [w:] Sensors and Actuators 120(2006).
[14] Madhukar V., Yanbin L., Interdigitated array microelectrode based impedance biosensor coupled with magnetic nanopartic- le-antibody conjugates for detection of Escherichia coli Oi57:H7 in food Samales [w:] Biosensors and Bioelectronics 22(2007).
[15] Zhua P., Shelton D. R., Karns J. S., Sundaram A., Li S., Amstutz P., Tang C. M., Detection of water-borne E. coli O157 using the integrating waveguide biosensor [w:] Biosensors and Bioelectronics 21(2005).
[16] Tanaka T., Matsunaga T., Fully Automated Chemiluminescen- ce Immunoassay of Insulin Using Antibody-Protein A-Bacte- rial Magnetic Particle Complexes [w:] Analytical Chemistry 72(2000).
[17] Ping G., Xinai Z., Yingqiao T., Ying F., Liii X., Min X., Litong J., Wen Z., A DNA sequence-specific electrochemical biosensor based on alginic acid-coated cobalt magnetic beads for the detection ofE. coli [w:] Biosensors and Bioelectronics 26(2011).
[18] Kang L., Yanjun L., Wen Z., Litong J., Fe2Os@Au core/shell nano- particle-based electrochemical DNA biosensor for Escherichia coli detection [w:] Talanta 84(2011).
[19] Zhang S., Tan Q., Li F., Zhang X., Hybridization biosensor using diaquabis[N-(2-pyridinylmethyl)benzamide-K2N,0]- cadmium(II) dinitrate as a new electroactive indicator for detection of human hepatitis B virus DNA [w:] Sensors and Actuators B 26(2007).
[20] Hall H. R., Biosensor technologies for detecting microbiological foodborne hazards [w:] Microbes and Infection 4(2002).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC2-0011-0006
Identyfikatory