Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0016-0041

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Zasady modelowania zagrożeń elektromagnetycznych. Modelowanie ciała pracownika

Autorzy Zradziński, P.  Karpowicz, J.  Roman-Liu, D.  Gryz, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The principles of electromagnetic hazards modelling. Worker's body modeling
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zagrożenia elektromagnetyczne w środowisku pracy mogą być analizowane z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Zastosowanie realistycznego modelu ciała pracownika jest jednym z najistotniejszych elementów tego typu analizy. Realistyczny ergonomicznie model CIOP-MAN opracowano do analizy zagrożeń pracowników. Wymiary geometryczne modelu zharmonizowano z danymi ergonomicznymi dorosłej populacji polskiej. Pozycja ciała modelu CIOP-MAN może być dopasowana do charakterystyki czynności zawodowych wykonywanych przez pracownika. W artykule zaprezentowano zasady modelowania zagrożeń elektromagnetycznych, podstawowe modele ludzi stosowane przy modelowaniu numerycznym oraz przykładowe rezultaty symulacji wykonanych z wykorzystaniem różnych modeli ciała pracownika do oceny miar wewnętrznych ekspozycji na pola elektromagnetyczne. Przeanalizowano także użyteczność poszczególnych modeli.
EN Electromagnetic hazards in the workplace can be analysed with numerical simulations. The use of a realistic model of a worker plays a very important role in that context. An ergonomically realistic model CIOP-MAN was compiled for an analysis of hazards workers are exposed to. The dimensions of CIOP-MAN are harmonised with ergonomics data for Poland's adult population. The posture of the CIOP-MAN model can be adjusted according to the characteristics of a worker's occupational activities. The paper presents the principles of electromagnetic hazards modelling, human body models commonly used for numerical modeling and sample results of simulations executed with various human body models to assess the internal measures of electromagnetic exposure. The usefulness of specific models is analysed.
Słowa kluczowe
PL zagrożenia elektromagnetyczne   modelowanie  
EN electromagnetic hazards   modelling  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2006
Tom nr 10
Strony 24--27
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Zradziński, P.
autor Karpowicz, J.
autor Roman-Liu, D.
autor Gryz, K.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
[1] Gryz K., Karpowicz J. Pola elektromagnetyczne w środowisku pracy. Monografia z serii: „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”. Red. nauk. D. Koradecka. CIOP, Warszawa 2000
[2] Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (18th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC (O.J. nr L-184, 24.05.2004)
[3] ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, International Radiation Protection Association): Guidelines for Limiting Exposure to Time- Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)”, Health Physics, vol. 74, No. 4 (April), pp. 494-522, 1998
[4] Karpowicz J., Gryz K. Nowa dyrektywa dotycząca ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne – 2004/40/EC, „Bezpieczeństwo Pracy” 11(400)2004
[5] Karpowicz J., Gryz K., Zradziński P. Implementacja realistycznego modelu ciała człowieka w badaniach warunków ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne, Etap I. Zadanie badawcze nr 1.A.02 programu wieloletniego pn. Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej etap II, Część A. Program realizacji badan naukowych i prac rozwojowych, CIOP-PIB, Warszawa 2005 (praca niepublikowana)
[6] IEEE Recommended Practice for Measurements and Computations of Radio Frequency Electromagnetic Fields With Respect to Human Exposure to Such Fields, 100 kHz–300 GHz. New York, Edition Published by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Std C95.3, 2002
[7] prEN 50413:200X Basic standard on measurement and calculation procedure for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz – 300 GHz), November 2003
[8] Gabriel C. Compilation of the Dielectric Properties of Body Tissues at RF and Microwave Frequencies, Brooks Air Force Technical Report AL/OE-TR-1996-0037, 1996 http://www.fcc.gov/cgi-bin/dielec.sh
[9] The International EMF Dosimetry Handbook, http://ww.emfdosimetry.org.
[10] Gedliczka A. Atlas miar człowieka – Dane do projektowania i oceny ergonomicznej. CIOP, Warszawa 2001
[11] Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S. Ograniczanie prądu indukowanego w ciele eksponowanego w polu elektrycznym człowieka – badania doświadczalne i obliczenia numeryczne, Materiały XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badan Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej- Curie, Kraków, 2001.09.10-12, str. 87-88, 2001
[12] Wilen J., Mild K.H., Paulsson L.E., Anger G. Induced current measurements in whole body exposure condition to radio frequency electric fields, “Bioelectromagnetics”, vol. 22, no. 8, 560-567, 2001
[13] Chen J-Y., Gandhi Om P., RF currents induced in an anatomically-based model of a human for plane- -wave exposures (20-100) MHz, “Health Physic”, vol. no 1 (July), pp. 89-98, 1989
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0016-0041
Identyfikatory