Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0016-0040

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Ocena obciążenia termicznego pracowników za pomocą wskaźnika WBGT - aspekty praktyczne

Autorzy Sudoł-Szopińska, I.  Sobolewski, A.  Chojnacka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Thermal load assessment of workers by the WBGT-index- practical aspects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawą oceny ryzyka w mikroklimacie gorącym jest norma PN-EN 27243:2005: Środowiska gorące. Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT. Prawidłowo przeprowadzona ocena obciążenia termicznego pracownika, opierająca się na postanowieniach tej normy, obejmuje trzy etapy. Etap pierwszy stanowi ogólna ocena warunków pracy, dokonywana na podstawie analizy warunków termicznych środowiska pracy i stopnia jej intensywności, wywiadu z pracownikiem służby bhp i pracownikami, a także pomiaru parametrów mikroklimatu tego środowiska. Etap drugi obejmuje określenie, ewentualnie pomiar wydatku energetycznego i izolacyjności cieplnej odzieży ochronnej oraz obliczenie wskaźnika WBGT. W trzecim etapie wartość obliczonego wskaźnika WBGT jest porównywana z wartościami odniesienia (tzn. dopuszczalnymi) WBGT. W artykule omówiono metodę pomiaru wskaźnika stresu termicznego WBGT na przykładzie pracy piekarza podczas zmiany roboczej oraz przedstawiono aparaturę badawczą, i wszystkie parametry, które należy uwzględnić dokonując oceny ryzyka związanego z pracą w mikroklimacie gorącym.
EN The main document enabling risk assessment of workers in a hot environment is PN-EN 27243:2005: Ergonomics. Hot environments. Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index. According to this standard, risk assessment has 3 stages. First, there is a general assessment of the working environment on the basis of thermal environment parameters and an analysis of the level of working intensity, information collected from OSH services and workers. In the second stage, the metabolic rate and clothing insulation are assessed or measured; this is followed with a calculation of the WBGT-index. In the third stage, the WBGT-index that has been calculated is compared with the reference (limit) value of WBGT. This paper presents a method of calculating the WBGT thermal stress index, exemplified by the work of a baker. It also describes meters, and all the parameters which have to be considered while making a risk assessment of work in a hot microclimate.
Słowa kluczowe
PL obciążenie termiczne   wskaźnik WBGT  
EN thermal load   WBGT index  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2006
Tom nr 10
Strony 16--20
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Sudoł-Szopińska, I.
autor Sobolewski, A.
autor Chojnacka, A.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
[1] PN-ISO 7730:2006 (U) Ergonomia. Środowisko termicznie umiarkowane. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego
[2] Fanger P.O. Komfort cieplny. Wyd. Arkady, Warszawa 1974
[3] ANSI/ASHRAE 55-2004 Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy
[4] Koradecka D. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP, Warszawa 1999
[5] Marszałek A., Sołtyński K. Człowiek w warunkach obciążenia termicznego. CIOP, Warszawa 2001
[6] PN-EN 27243:2005 Środowiska gorące. Wyznaczenie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT
[7] Kostyrko K., Łobzowski A. Klimat. Pomiar i regulacja. Agencja Wydawnicza PAK, Warszawa 2002
[8] PN-EN ISO 7933:2005 (U) Ergonomia środowiska termicznego – Analityczne wyznaczanie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem obliczeń przewidywanego obciążenia termicznego
[9] PN-EN ISO 15265:2005 (U) Ergonomia środowiska termicznego – Strategia oceny ryzyka w celu zapobiegania stresowi lub braku komfortu pracy w warunkach cieplnych
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0016-0040
Identyfikatory