Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0016-0036

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Serwis internetowy wspomagający profilaktykę skutków narażenia na hałas i drgania w środowisku pracy

Autorzy Górski, P.  Makarewicz, G.  Morzyński, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Internet assisted prevention against noise and vibration in the working environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono założenia systemu wspomagania profilaktyki narażenia na hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy, którego głównym elementem będzie serwis internetowy. Uzasadniając podjęcie tego zagadnienia, przedstawiono dane statystyczne dotyczące zagrożeń hałasem i drganiami mechanicznymi w środowisku pracy oraz chorób zawodowych wynikających z narażenia na te czynniki. Przedstawione w artykule informacje o zawartości istniejących już witryn internetowych dotyczących hałasu i drgań mechanicznych oraz dane dotyczące wykorzystania przez pracowników zasobów Internetu zadecydowały o przyjęciu przedstawionej w artykule formy serwisu.
EN The article presents ideas and basic parameters of an Internet system for prevention against noise and vibration. The proposed system is based on a dedicated Internet portal. The concept of the system is based on the results of exposure to noise and vibration and an analysis of occupational diseases. Detailed data about Internet sources of information related to noise and vibration are presented.
Słowa kluczowe
PL hałas   drgania   źródła informacji  
EN noise   vibration   information sources  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2006
Tom nr 10
Strony 2--5
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Górski, P.
autor Makarewicz, G.
autor Morzyński, L.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
[1] Engel Z., Sadowski J. (red.) Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem w Polsce w świetle przepisów europejskich. Komitet Akustyki PAN, CIOP-PIB, Warszawa 2005
[2] Makarewicz G. Hałas w środowisku pracy. Materiały seminarium pt. Ochrona przed hałasem – przepisy i praktyka. Kraków, 27-28 października 2005, str. 37-45
[3] Górski P., Makarewicz G., Morzyński L., Zawieska W. Internetowa baza wiedzy dotycząca hałasu – SMOK. „Bezpieczeństwo Pracy” 11(364)2001
[4] Górski P., Makarewicz G., Morzyński L., Komputerowe wspomaganie działań profilaktycznych realizowanych przez pracodawców i służby bhp ukierunkowanych na eliminacje skutków narażenia na hałas i drgania w środowisku pracy, Program wieloletni „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”, CIOP-PIB, Warszawa 2005
[5] Warunki pracy w 2003, 2004 i 2005 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004, 2005, 2006
[6] Koradecka D. i inni Opracowanie zasad monitorowania stanu narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy spełniających standardy obowiązujące w krajach UE w ramach działalności Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dublin) wykonane w ramach programu wieloletniego „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”(pkt 6.4), CIOP-PIB, Warszawa 2002-2004
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania, podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. DzU nr 132, poz. 1115
[8] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. DzU nr 132, poz. 1121
[9] http://bware.imp.lodz.pl/zaklady_pages/rej_chor_zawod.htm
[10] Górski P. Serwisy internetowe CIOP-PIB dotyczące zagrożeń hałasem, Materiały seminarium pt. Ochrona przed hałasem. XVII Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. Poznań, 20- -23.06.2005, str. 83-92
[11] Suchecka M. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stronach internetowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, „Bezpieczeństwo Pracy” 2(391)2004
[12] Suchecka M. Portal Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego – internetowe źródło wiedzy z zakresu bhp. „Bezpieczeństwo Pracy” 7-8(418-419)2006
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0016-0036
Identyfikatory