Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0016-0023

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Zasady eksploatacji oświetlenia awaryjnego

Autorzy Pawlak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Principles of utilizing emergency lighting systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono rodzaje opraw oraz sposoby zasilania stosowane w systemach oświetlenia awaryjnego. Zwrócono również uwagę na wymóg prawny dotyczący przeprowadzania testów poprawności działania oraz wykonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych wraz z prowadzeniem stosownego dziennika.
EN This article presents kinds of luminaires and methods of supply used in emergency lighting systems. The legal requirements for testing proper operation are stressed as are technical requirements for inspections and maintenance, including running a relevant register.
Słowa kluczowe
PL oświetlenie awaryjne  
EN emergency lighting  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2006
Tom nr 7/8
Strony 24--27
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., fot.
Twórcy
autor Pawlak, A.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
[1] Pawlak A. Oświetlenie awaryjne - wymagania „Bezpieczeństwo Pracy" 6(417)2006
[2] PN-EN 60598-2-22.2004 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
[3] PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia Oświetlenie awaryjne
[4] PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
[5] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzUnr75.poz 690;zm DzUz2003r.nr33,poz.270; DzU 2004r. nr l09, poz.1156)
[6] Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 121, poz. 1138)
[7] Kalalog wyrobów firmy AWEX
[8] Katalog firmy GEWISS
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0016-0023
Identyfikatory