Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0013-0038

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Ocena podzespołów łącząco-amortyzujących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w warunkach dynamicznych

Autorzy Baszczyński, K.  Jachowicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of connective-absorbing subassemblies of equipment protecting from fall from heights in dynamic conditioons
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Według PIP i GUS upadek z wysokości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków środowisku pracy. Praktyka organizowania stanowisk pracy na wysokości oraz wykonywania tam różnych czynności wskazuje, że ciągle jedną z podstawowych metod zabezpieczania pracowników jest stosowanie indywidualnego sprzętu ochronnego, takiego jak np. system powstrzymujący spadanie, którego najważniejszym składnikiem jest podzespół łącząco-amortyzujący jego sposób działania w warunkach powstrzymywania spadania jest uzależniony od charakterystyki siła obciążająca - wydłużenie. Niniejszy artykuł dotyczy opracowanej w CIOP-PIB metody badań takich charakterystyk zarówno składników indywidualnych systemów ochronnych, jak i surowców włókienniczych stosowanych do ich produkcji. Przedstawiono w nim również przykładowe wyniki przeprowadzonych badań linek bezpieczeństwa wykonanych z taśm włókienniczych.
EN According to the Nationat Labour Inspectorate and the Central Statistical Offfce a fall from heights is one of the most frequent cause of accidents at work. A practice of organizing workplace at heights as well as performing various tasks at heights mdicates that Personal Protective Eguipment (PPE) is still one of the most basic means of protect ing employees One of the PPE element is a fall from heights protection system, which the most important part is the connective-absorbing subassembly Its performance while deflectmg free fali is dependent on its load force - elongation characteristics The following article describes a research method of such characteristics inuented in CIOP-PIB, both m reia-tion to PPE and fiber matenals used m their production. It also shows exemplary results of research on safety ropes made from fiber band
Słowa kluczowe
PL środki ochrony indywidualnej   praca na wysokości  
EN personal protective equipment   work at heights  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2012
Tom nr 11
Strony 22--25
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys.
Twórcy
autor Baszczyński, K.
autor Jachowicz, M.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
[1] Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 roku
[2] Wypadki przy pracy w 2010 r. Główny Urząd Statystyczny
[3] Sulowski A. C. Fall protection systems - selection of equipment. In: A.C. Sulowski (ed.), Fundamentals of fall protection. Toronto, Canada, International Society for Fall Protection 1991, pp. 303-320
[4] PN-EN 353-2 2005 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą
[5| PN-EN 354:2010 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości Linki bezpieczeństwa
[6] PN-EN 355 2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Amortyzatory
[7] PN-EN 360:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samohamowne
[8] PN-EN 7951999/A1 2003 Ochrona przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiczące Wymagania i badania
[9] Sulowski A C. Assesment of maximum arrest force in fall arresting systems. In A C Sulowski (ed ), Fundamentals of fall protection Toronto. Canada, International Society for Fall Protection; 1991, pp. 165-192
[10] PN-EN 3641996 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Metody badań
[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (DzU nr 259, poz. 2173) wprowadzone na mocy ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia2002 r (DzU nr 166. poz 1360Z późn. zm.)
[12] Baszczyński K Influence of weather conditions on the performance of energy absorbers and guided type fall arresters on a flexible anchorage line during fall arresting. "Safety Science" 2004.42 519-536
[13] Baszczyński K., Zrobek Z. Wydłużenia urządzeń samozaciskowych jako źródło zagrożeń .Bezpieczeństwo Pracy"1998.318.1:17-20
[14] Baszczyński K., Zrobek Z. Dynamic Performance of Horizontal Flexible Anchor Lines During Fall Arrest -A Numerical Method of Simulation "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics", 2000,6,4:521-534
[15] Recommendation for Use Rfu CNB/P/1.024 (dokument Grupy Roboczej VG-11)
[16] PN-150 5725-2:2002 Dokładność (poprawność i precyzja) Część 2 Podstawowa metoda określania powtarzalności i odtwarzalności standardowej metody pomiarowej
[17] Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu Dokument EA-4/02 Europejska współpraca w dziedzinie akredytacji Dokument przetłumaczony w Głównym Urzędzie Miar, 2001
[18] PN-ISO 5725-1:2002 Dokładność (poprawność i precyzja). Część 1: Ogólne zasady i definicje
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0013-0038
Identyfikatory