PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Obciążenie cieplne pracowników w gorącym środowisku pracy i sposoby jego redukcji

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Thermal load of employees working in hot environment and methods of its reduction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Według danych GUS z 2011 r., w Polsce w warunkach zagrożenia mikroklimatem gorącym pracuje blisko 20 tys. osób. Z uwagi na szkodliwy wpływ długotrwałej pracy w warunkach wysokiej temperatury na funkcjonowanie organizmu pracownika, niezbędna jest identyfikacja gorących stanowisk pracy oraz podejmowanie prób minimalizacji obciążenia cieplnego pracowników.W niniejszym artykule opisano sposób oceny obciążenia cieplnego osób pracujących w środowisku gorącym zgodnie z PN-EN 27243:2005 (określeniewspółczynnika WBGT), a także przedstawiono warunki panujące na wybranych gorących stanowiskach pracy: w elektrociepłowni, hucie, piekarni i cukierni oraz górnictwie.
EN
According to the data from the Central Statistical Office from 2011, approx. 20 thous. people in Poland are exposed to the risk of working in hot microclimate. Due to the harmful effects on the functioning of the human organism of a long-term work under high temperatures, it is necessary to identify hot workplaces and to try to minimize the heat load of employees. This article describes how to evaluate the thermal load of people working in a hot environment, in accordance with PN-EN 27243:2005 (determination of WBGT coefficient), as well as the terms and conditions prevailing on the selected hot workplaces: the heat and power plant, steelworks, bakery and confectionery, and mining.
Rocznik
Tom
Strony
28--32
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., fot., tab.
Twórcy
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
 • [1] Kozłowski S.. Nazar K. (1999) Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL, Warszawa
 • [2] 0'Neal E. K ,Bishop P. Effects of work in hot environment on repeat performance of multiply of simple mental tasks. “International Journal of Industrial Ergonomics” 2010, 40:77-81
 • [3] Sołtyński K .Marszałek A. 2007 Obciążenie termamiczne. W: Ryzyko zawodowe- Metodyczne podstawy oceny, Red ZawieskaW.M., CIOP-PIB, Warszawa
 • [4] Warunki Pracy w 2010. (2011) GUS, Warszawa
 • [5] Koradecka D (2008) Bezpieczeństwo i higiena pracy CIOP-PIB, Warszawa
 • [6] PN-EN ISO 9886 2005 Ergonomia. Ocena obciążenia termicznego na podstawie pomiarów fizjologicznych
 • [7] PN - EN ISO 7933:2005 Ergonomia środowisko termicznego - Analityczne wyznaczanie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem obliczeń przewidywanego obciążenia termicznego oryg.)
 • [8] Marszałek A Obniżone pragnienie jako czynnik ograniczający pracę osób starszych w gorącym środowisku „Ergonomia" 2000,23.1-2:159 166
 • [9] Shepard R.J A personal perspective on aging and productivity with particular reference to physically demanding work. "Ergonomics", 1995,38,4:617-636
 • [10] Pascode. D.D Shanley L. A and Smith E W. Clothing and excercise; Biophysics of heat transfer between the individual, clothing and environment. "Sports Medicine, 1994.18:38-54
 • [11] Marszałek A. Fizjologiczne reakcje organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej w gorącym środowisku „Bezpieczeństwo Pracy" 2006.414,3:11-15
 • [12] Dyrektywa Wspólnoty Europejskiej 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy
 • [13] Ustawa Kodeks pracy. Stan prawny na dzień 28 lipca 2011 r.
 • [14] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (ze zm. Dz U z 2003 r. nr 169,poz 1650, z 2007 r. nr 49,poz. 330, z 2008r. nr 108, poz 690 DzU z 2011 r. nr 173 poz. 1034)
 • [15] PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego (oryg.)
 • [16] PN-EN 27243 2005 Środowisko gorące. Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT
 • [17] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz U 105, poz 873,2009
 • [18] Drenda J. Metody poprawy warunków klimatycznych związane ze wzrostem zagrożenia cieplnego w kopalniach „Gospodarka Surowcami Mineralnymi", 2008, 24, 1-2:215220
 • [19] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów DzU nr 60,poz 279
 • [20] Marszałek A, Bartkowiak G„ Kamińska W., Stefko A. (2007) Pracownicy starsi w warunkach gorącego środowiska. CIOP-PIB Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0012-0042
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.