Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0012-0041

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Ocena hałasu na wybranych stanowiskach pracy call center metodą pomiarów stanowiskowych oraz techniką MIRE

Autorzy Smagowska, B.  Mikulski, W.  Radosz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of noise exposure at call center workplaces throughout measurement method and MIRE technique
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono ocenę narażenia na hałas na wybranych stanowiskach pracy konsultantów telefonicznych, korzystających ze słuchawek nagłownych na jednym uchu. Do badań zastosowano metodę pomiarów stanowiskowych wg PN-EN ISO 9612 oraz technikę MIRE wg. PN-EN ISO 11904-1. Ocenę przeprowadzono wg wytycznych zawartych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002r (ze względu na możliwość uszkodzenia narządu słuchu) oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-N-01307 (ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań w procesie pracy) .
EN This article presents the assessing noise exposure at telephone consultants workplaces using headpset. The study is based on a method compliant with PN-EN ISO 9612 and PN-EN IS011904-1 standards.The evaluation of exposure was conducted in accordance with the regulation of the minister of labor and social policy dated November 29,2002 regarding the highest permissible concentrations and intensities of health damaging factors in the work environment (due to the hearing protection) and the PN-N-01307 standard (the ability to perform basic tasks in the work process).
Słowa kluczowe
PL hałas   wibroakustyka   narażenie na hałas   normalizacja  
EN noise   vibroacoustic   exposure to noise   normalization  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2012
Tom nr 10
Strony 24--27
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab.
Twórcy
autor Smagowska, B.
autor Mikulski, W.
autor Radosz, J.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 217, poz. 1833), ze zm. Dz U nr 212 poz. 1769 z 28.10 2005 r. (ostatnie z 16 grudnia 2011 r. Dz U nr 274, poz. 1621)
[2] PN-N-01307:1994 „Hałas - Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów"
[3]Gavhed D.Toomingas A. Observed physical working conditions in a sample of call centres in Sweden and their relations to directives, recommendations and operotors' comfort and symptoms Int.J.Ind.Erg.37(2007),790-800
[4] Patel J.BroughtonA Assesment of the noise exposure of call center operators, Am Occup Hyg 46(2002).653-661
[5] Jankowska E., Mikulski W, Smagowska B. i in. Indoor environmental quality in office buldings Ergonomia IJE&HF Vol. 26 No 4. October-December 2004
[6] Planueu V. noise hazards associated with call centre industry INRS, 12/12/2005.10
[7] Chiusano S.V. Lees P. S J, Breysse P.N. An occupational noise exposure assessment for headset-wearing communications workers. "Appl Occup Environ Hyg" 10 (1995),476-481
[8] Smagowska B. Noise at workplaces in the call center, "Archives of Acoustics", vol. 35,2 (2010), 253-264
[9] Dajani H., .Kunov H Real-time method for the measurement of noise exposure from communication headsets "Applied Acoustics", vol 49,3 (1996),209-224
[10] PerettiA, Pedrielli F..Baiamonte M , MauliR, FarinaA. Headphone noise. occupational noise exposure assessment for communication personnel. Euronoise, Naples 2003,paper ID:365-IP/p.1
[11] PN-EN 150 9612:2011 „Akustyka - Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas - Metoda techniczna”
[12] Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002r ( Dz U nr 127, poz 1092) w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom
[13] Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 sierpnia 2004 r. (DzU nr 200, poz 204) w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (ze zm. 5 lipca 2005 Dz U nr 136, poz. 1145)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0012-0041
Identyfikatory