Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0012-0024

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Sygnalizacja skuteczności rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi

Autorzy Hrynyk, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Signalizing the effectiveness of gloves protecting against chemical compounds
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Całogumowe rękawice ochronne stanowią podstawowe wyposażenie pracowników narażonych na kontakt z ciekłymi substancjami chemicznymi. Niezależnie od rodzaju materiału z jakiego wykonane zostały rękawice oraz skuteczności ochronnej rękawic w kontakcie z ciekłymi substancjami chemicznymi czas ich użytkowania jest ograniczony. W artykule określono podstawowe wymagania wobec rękawic całogumowych, a w szczególności czasy przebicia chemicznego rękawic, określane w badaniach laboratoryjnych oraz odpowiadające im poziomy skuteczności. Omówiono również podstawowe problemy związane z użytkowaniem tego typu rękawic oraz zaprezentowano aktualne sposoby sygnalizacji przebicia chemicznego, z uwzględnieniem opracowanej w CIOP-PIB metody wykorzystującej mikrokapsuły zamykające barwniki wskaźnikowe.
EN Full-rubber protective gloves have become primary protective equipment for employees exposed to contact with liquid chemical substances. Irrespectively of the material used to produce the gloves and their effectiveness in relation to contact with liquid chemical substances, time of their use is limited.This article presents data on the requirements for full-rubber gloves, especially regarding chemical perforation time stamps of gloves defined in laboratory tests as well as their levels of effectiveness. This article also discusses basic problems connected with using this kind of gloves; it presents methods of signalizing chemical perforation, usinga test method with microcapsules containing dye indicators, which was developed in CIOP-PIB.
Słowa kluczowe
PL środki ochrony indywidualnej   rękawice ochronne  
EN personal protective equipment   protective gloves  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2012
Tom nr 7
Strony 27--29
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Hrynyk, R.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (DzU nr 259, poz. 21731
[2] Dyrektywa 89/686/EWG dotycząca środków ochrony indywidualnej
[3] PN-EN 374-12005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 1. Terminologia i wymagania
[4] PN-EN374-3:2005oraz PN-EN374-3:200S/AC: 2006 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 3: Wyznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych
[5] PN-EN 388 2006 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
[6] T. D. Klinger. M. F. Boeniger A critique of assumptions about selecting chemical- resistant glowes: a case for work -place evaluation of glove efficacy "Applied Occupational and Environmental Hygiene", 2002,17 (5), 360-367
[7] E. Vo, S. P. Berardinelli. R. C. Hall. A. N. El A quantitative study of aromatic amine permeation through protective gloves using amine adsorptive pads "American Industrial Hygiene Association Journal" 2000, 61 (6): 837-841
[8] J. T. Purdham, B. J. Menard, P. R. Bożek, A. M. Sass-Kortsak MCPA Permeation J Trough Protective Gloves "Applied Occupational and Environmental Hygiene", 2001, 16(101:961-966
[9] T D Klinger Device and method for detecting chemical breakthrough of protective clothing Patent USA nr 5976881, 2.11.1999
[10] J. L. Hull Protective glove and method of manufacturing the same Patent USA nr 20110145967, 23.06.2011
[11] J. L. Mujumdar Handbook of industrial drying. CRC Press 2007, ISBN 1574446681
[12] R. Hrynyk Sprawozdanie z trzeciego etapu projektu pt Modelowanie systemów sygnalizacji przebicia chemicznego z wykorzystaniem technik mikrokapsulacji zrealizowanego w ramach I etapu programu wieloletniego pn .Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", 2010
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0012-0024
Identyfikatory