Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0012-0022

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Promocja zdrowia w miejscu pracy : dobre praktyki (2)

Autorzy Malińska, M.  Namysł, A.  Hildt-Ciupińska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Promoting workplace health : good practices (2)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W nawiązaniu do opisanej we wcześniejszej publikacji („BP” nr 6) promocji zdrowia w miejscu pracy, w artykule omówiono przykłady dobrych praktyk promocji zdrowego stylu życia w polskich oraz zagranicznych zakładach pracy. Zwrócono uwagę na skuteczność oraz potrzebę tworzenia programów promocji zdrowia w miejscu pracy. Na podstawie przeglądu literatury wyróżniono kilka najważniejszych inicjatyw w tym zakresie dotyczących: aktywności ruchowej, badań profilaktycznych, diety, palenia tytoniu, redukcji stresu, pakietów socjalnych i warunków pracy.
EN In reference to the earlier publication ("BP" no. 6), which described workplace health promotion, in this article also provides examples of good practice in Poland and abroad. Attention was paid to the effectiveness and need for health promotion programs in the workplace. Literature and research shows several important initiatives in this area relating to: physical activity, disease prevention, diet, smoking, stress reduction, social packages and working conditions.
Słowa kluczowe
PL ergonomia pracy  
EN ergonomics  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2012
Tom nr 7
Strony 18--21
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Malińska, M.
autor Namysł, A.
autor Hildt-Ciupińska, K.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
[1] Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno -Społecznego i Komitetu Regionów Podniesienie wydolności i jakości w pracy. wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007
[2] Public Health Agency of Canada The Perceived Economic & Human Resource Benefis of Active Living Programs Zaktualizowano 17.12. 2007
[3] Buck Consultants Working Well: A. Global Survey of Health Promotion and Workplace Wellness Strategies San Francisco 2010
[4] http.//osha europa eu/pl/publicatons/factsheets/ pl_93.pdf
[5] Factsheet 101 Promowanie zdrowia wśród młodych pracowników Streszczenie raportu na temat dobrych praktyk w tym zakresie (http://osha europa eu/pl/publications/factsheets/101)
[6] Factsheet 102 - Promowanie zdrowia psychicznego w miejscu pracy - Streszczenie sprawozdania na temat dobrych praktyk (http://osha.europa eu/pl/publications/factsheets/102)
[7] R. Z. Goetzel, E. Chung-Roemer, R. C. Liss-Levinson, D. K. Samoly Workplace Health Promotion:. Policy Reccomendations that Encourage Employers to Support Health Improvement Programs for their Workers. Partnership for Prevention 2008
[8] A. Namysł A. Kazenas J. Bugajska Promocja zdrowia w miejscu pracy - inwestycja w zdrowie pracownika i kapitał firmy .Bezpieczeństwo Pracy" 6(489)2012, s. 8-11
[9]K. Waling. G. Sundelin, C. Ablgren, B. Jarvholm Perceived pain before and after three exercise programs - a controlled clinical trial of women-related trapezius myalgia, p 85 (2000), 201-207
[10] V. H. Hildebrandt, .P M. Bongers, F. J. Dul, J van Dijk The relationship between leisure time, physical activites and musculoskeletal symptoms and disability in worker population "International Archiives if Occupational And Envionmental Health" 2000 Nov, Vol.73 (8), p.507-18
[11] A. Ciesielska. Fizjologia zdrowia Wyd. Anna, Warszawa 2004, s. 12-13
[12] http://osha europa eu/pl/topics/stress/index_html
[13] K. Puchalski. E. Korzeniowska Próba oceny jakości wdrożeń promocji zdrowia w zakładach pracy na tle jej uwarunkowań, Medycyna Pracy" 2003,54(1), s. 1-7
[14] E. Korzeniowska, K Puchalski Kwestionariusz do oceny programów promocji zdrowia w miejscu pracy .Medycyna Pracy" 2002.53 (5),s.361-368
[15] A Sito, M Berkowska [red.] Modele ewaluacji w programach promocji zdrowia: teoria i praktyka „Med Wieku Rozwojowego" 2000,4 (Supl.1):1-212
[16] http //osha.europa.eu/en/topics/php
[17] Aktualności podatkowe, dostępne na stronie: http://www.pit.pl/0208_swiadczenia_medyczne_dla_pracowników_9555.php
[18] Przykłady dobrych praktyk promocji zdrowego stylu życia w Polsce opracowano na podstawie stron internetowych: www.dobrybiznes.info. www.gazetapraca.pl, www.karierakraftfoods.pl, www.nazdrowie.pl, www.odpowiedzialnybiznes.pl, www.rzucpalenie.net, www.wtrosceozdrowie.org pl, www. wynagrodzenia.pl
[19] Przykłady dobrych praktyk za granicą opracowano na podstawie: http//osha.europa.eu/data/case-studies/workplace-health-promotion-at-eska-rafinerska--oil-refinery/view, http://www.healthybusiness.asn.au. http//WWW.hpb.gov.sg/data/hpbhome//files/whp/health_fac/resources/bestpractices/best2008/ BD_%20LAYOUT.pdf
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0012-0022
Identyfikatory