Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0012-0021

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkołach (2)

Autorzy Myrcha, K.  Dąbrowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Tools supporting an analysis of the state of safety at schools (2
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono praktyczne metody identyfikacji „słabych punktów” w szkołach z wykorzystaniem przygotowanych list kontrolnych. Przedstawiono również podstawowe zasady ograniczania ryzyka wypadkowego w szkołach oraz zaproponowano procedury bezpiecznego postępowania. Wszystkie te przedstawione narzędzia mogą ułatwić dyrektorom szkół realizację wymagań prawnych dotyczących okresowych przeglądów stanu bezpieczeństwa oraz ograniczania wypadkowości.
EN This article discusses practical methods of identifying weak spots at schools with checklists. It also presents essential rules for reducing the risk of injury and proposes safety practices at schools. All of these tools can help school principals meet the legal requirements related to routine reviews of school safety and reducing the accident rate.
Słowa kluczowe
PL technika bezpieczeństwa  
EN safety technology  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2012
Tom nr 7
Strony 15--17
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.,rys., tab.
Twórcy
autor Myrcha, K.
autor Dąbrowski, M.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, z dnia 25 sierpnia 2009 r. (DzU nr 139 poz. 1130)
[2] F. Kaniewski Statystyka i analiza wypadków uczniów w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2006/2007 Kuratorium Oświaty w Poznaniu
[3] E. Bartkowiak. M. Witkowski Nauczanie pływania Podstawy bezpieczeństwa na wodzie Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986
[4] E. Ściubeł Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach i obozach szkolnych. „Lider" nr 7/8-2007, s. 28-30
[5] E. Zubrzycka Jak przechodzić przez ulicę? Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008
[6] P. Gorczyca BHP w procesie nauczania chemii. „Chemia w Szkole” nr 6/2006, s 57-62
[7] D. Butin J. Jefferson Classrooms Center for Educational Design. University of Virginia 2000
[8] Internet: między edukacją, bezpieczeństwem o zdrowiem Pr. zb. Pod. red. M. Kowalskiego. Maternus Media, Tychy 2008
[9] K. Myrcha Opracowanie materiałów informacyjnych z zakresu ograniczania ryzyka wypadkowego związanego z występującymi w szkole zagrożeniami mechanicznymi-zadanie nr 6.S.03 realizowane w ramach I etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" sfinansowanego w latach 2008-2010 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
[10] E. Nowak Atlas antropometryczny populacji polskiej - dane do projektowania. Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 2000
[11] Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Pr zb. pod red. T. Siudy Ministerstwo Edukacji Narodowej Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM, Warszawa 2007
[12] Zdrowie naszych dzieci: wypadki, urazy i zatrucia u dzieci i młodzieży w Polsce: tabele rankingowe zgonów związanych z uszkodzeniami ciała dzieci w krajach bogatych raport Innocenti UNICEF pod red J. Mazur i. J. J. Szymborskiego Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2001
[13] Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU 2003 nr 6 poz. 69 ze zm.)
[14] M. Ostrowska Bezpieczeństwo na lekcjach wychowana fizycznego, czyli jak skutecznie unikać wypadków: poradnik dla nauczyciela wychowania fizycznego Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
[15] Kultura bezpieczeństwa Materiały pomocnicze dla szkół. CIOP PIB, Warszawa 2004
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0012-0021
Identyfikatory