PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Jak zapobiegać wypadkom w rolnictwie indywidualnym?

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
How to prevent accidents in agriculture?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono podstawowe kierunki działań jakie rolnicy powinni podjąć w celu poprawy swojego bezpieczeństwa pracy, a także zminimalizowania narażenia na zagrożenia osób postronnych, zamieszkujących to samo gospodarstwo lub w nim pracujących. Rolnictwo jest jednym z najbardziej wypadkowych sektorów gospodarki i pomimo tendencji malejącej występowania wypadków śmiertelnych, należy propagować działania prewencyjne, takie jak: uczestnictwo w szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa pracy, kształcenie nawyku stosowania prawidłowych technik pracy podczas podnoszenia i przemieszczania ciężkich przedmiotów, utrzymywanie bezpiecznego miejsca pracy oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
EN
This article presents basic directions of farmers' activities aimed at improving their occupational safety and at minimizing exposure to hazards of other inhabitants and workers in the same farm. Agriculture is one of the worst sectors of the Polish economy regarding hazards. Despite the downward trend in fatal accidents, preventive measures should be promoted, such as participating in training courses in occupational safety, developing a lifelong habit of proper work techniques when handling heavy objects, maintaining a safe workplace and using appropriate personal protective equipment.
Rocznik
Tom
Strony
8--11
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
 • [1] Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w2010 r. KRUS 2011
 • [2] A. Groborz Analiza przyczyn wypadków w rolnictwie. „Wieś Jutra", 11/12 (160/161) 2011
 • [3] Analiza przyczyn wypadków w rolnictwie ukierunkowana na opracowanie kwestionariusza do badań obciążenia psychofizycznego rolników. (A. Groborz - kierownik projektu) Sprawozdanie etapowe (pierwsze). Program wieloletni pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” II etap, okres realizacji:lata2011-2013 CIOP-PIB2011
 • [4] Bezpieczeństwo pracy i ergonomii D. Koradecka (red-). Centralny Instytut Ochrony Pracy 1997
 • [5] P. Lundqvist, B. Gustafsson Accidents and accident prevention in agriculture. A review of selected studies. "International Journal of Industrial Ergonomics", 10 (1992). 311-319.[3] Stan ochrony pracy w rodzinnych gospodarstwach rolnych w Polsce (analiza sytuacji, zagrożeń, ocena regulacji prawnych, propozycja zmian) Państwowa Inspekcja Pracy 1999
 • [6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz U nr 26, poz. 313, z późn. zm.)
 • [7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz U 2004 nr 200 poz 2047, z późn. zm.)
 • [8] M. Stefański. T. Strawiński Zagrożenia elektryczne w zakładach produkujących materiały budowlane „Bezpieczeństwo Pracy" 4 (439)2008
 • [9] S. Krzemińska, K. Szczecińska, K. Makowski, A. Pościk Środki ochrony indywidualnej stosowane w rolnictwie. „Bezpieczeństwo Pracy” 7-8 (360 361)2001
 • [10] PN-EN. Protective Gloves Against Chemicals and Microorganisms Determination of Resistance to Permeation
 • [11] PN-EN 346 Wymagania dla obuwia ochronnego do użytku w pracy
 • [12] PN-EN 345. Wymagania dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy
 • [13] PN-EN 347 Wymagania dla obuwia zawodowego do użytku w pracy
 • [14] A non-binding guide to best practice with a view to improving the application of directives on protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry The European Commission, Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG 2010
 • [15] L. Dyczewski Rodzina polska i kierunki jej przemian. ODISS. Lublin 1981
 • [16] Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie - przegląd dorobku i rekomendacje dla polityki w tym zakresie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2008
 • [17] F. Bujak Maszyny rolnicze; jako źródło wypadków wśród dzieci. Medycyna Ogólna", 1999,2,173-184
 • [18] Szczególnie niebezpieczne prace i czynności, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15 w gospodarstwie rolnym. W Zagrożenia zdrowotne i wypadkowość w rolnictwie. Red. J. Zagórski, S. Lachowski. IMW, Lublin 1998
 • [19] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (DzU z 14 września 2004 r. nr 200, poz. 2047. Zm. Dz U nr 136. Poz. 1145 z 9 sierpnia 2005 r.); Kodeks Pracy, art. 204&1 i 3 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0012-0019
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.