Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0012-0005

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Związki zmiennofazowe w zastosowaniach techniczno-użytkowych i ergonomicznych

Autorzy Zwolińska, M.  Bogdan, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Phase change materials in technical-usable and ergonomic applications
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przestawiono podstawowe informacje nt. związków zmiennofazowych (PCM), a także w skrócie możliwości ich aplikacji w poszczególnych dziedzinach nauki i praktyki: w budownictwie, transporcie, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle samochodowym, chemicznym czy medycynie. W szczególności skupiono się na omówieniu możliwości wykorzystywania PCM w celu redukcji obciążenia cieplnego człowieka poprzez zastosowanie związków zmiennofazowych w tekstyliach czy kamizelkach chłodzących.
EN The basic information about phase change materials (PCM) and also briefly about the possibility of their applications in various fields of science and practice: in construction, transport, agrofood industry, automotive, chemical or medicine, are presented into this article. In particular, the focus was on discussing about the possibility of using PCM in order to reduce the thermal load through using phase change materials in textiles and cooling vests.
Słowa kluczowe
PL ergonomia pracy  
EN ergonomics  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2012
Tom nr 4
Strony 22--25
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Zwolińska, M.
autor Bogdan, A.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
[1] S. Mondal Phase change materials for smart textiles- an overview. "Appl. Thermal Engineering", 28,1536-1550,2008
[2] W. Streicher Advanced Storage Concepts: Phase Change Materials. The International Energy Agency-The Solar Heating and Cooling Programmes (IEA SHC), task 32 C, 2007
[3] B. Zalba et al. Review on thermal energy storage with phase change: materials, heat transfer analysis and application. "Applied Thermal Engineering", 23,251-283,2003
[4] http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciecz_prze-ch%C5%82odzona dostępne w dn. 10.10.2011 r.
[5] M. Jaworski Zastosowanie materiałów zmiennofazowych do zwiększania bezwładności cieplnej budynków, Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej; 18.10.2010 r. www.izolacje.com.pl, budownictwo, przemysł, ekologia; http://www.izolacje.com.pl/artykul/ id16,zastosowanie-materialow-zmiennofazowych-pcm-do-zwiększenia-bezwładności-cieplnej-budynkow dostępne w dniu 10.10.2011 r.
[6] M. Jaworski Materiały zmiennofazowe (PCM) w budownictwie - właściwości i rodzaje. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej; 18.10.2010 r. www.izolacje.com.pl, budownictwo, przemysł, ekologia; http://www.izolacje.com. pl/artykul/id408,materialy-zmiennofazowe-pcm-w-budownictwie-wlasciwosci-i-rodzaje dostępne w dniu 10.10.2011 r.
[7] M. Jaworski Materiały zmiennofazowe w elementach konstrukcyjnych ścian i podłóg. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej; 10.11.2010 r. www.izolacje.com. pl. Budownictwo, przemysł, ekologia. http://www.izola-cje.com.pl/artykul/id183,materialy-zmiennofazowe-w-elementach-konstrukcyjnych-scian-i-podlog dostępne w dniu 10.10.2011 r.
[8] H. Mehling, L. Cabeza Heat and cold storage with PCM: An up to date introduction into basics and application.; ISBN 978-3-540-68556-2; Springer, 2008
[9] W. Bendkowska Zastosowanie technologii mikroenkapsulacji we włókiennictwie. Cz. III Ochrona niestabilnych związków chemicznych. ,,Przegląd Włókienniczy" 6,28-31,2006
[10] W. Bendkowska Badania komfortu fizjologicznego odzieży zawierającej materiały przemiany fazowej. ,,Przegląd Włókienniczy", 5,39-43,2007
[11] G. Bartkowiak, I. Frydrych, A. Kurczewska Sprawozdanie etapowe, Opracowanie projektu modeli płaskich wyrobów włókienniczych z materiałami przemian fazowych. C10 P - PIB[3.R.03],2009
[12] F.Tan, S. Fok Cooling of helmet with phase change material. "Applied Thermal Engineering" 26,2067-2072,2006
[13] G. Bartkowiak Kierunki rozwoju odzieży inteligentnej. ,,Bezpieczeństwo Pracy" 1 (460), 2010
[14] W. Bendkowska, M. Kłonowska, K. Kopias. A. Bogdan Badania skuteczności kamizelek chłodzących zawierających materiały przemiany fazowej za pomocą manekina termicznego. ,,Polski Przegląd Medycyny Lotniczej", nr 4, tom 14, październik-grudzień, 371-383,2008
[15] N. Nishihara et al. A cooling vest for working comfortably in a moderately hot environment. "Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science", 75-82; 2001
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0012-0005
Identyfikatory