Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0012-0003

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Profesjonalna łączność mobilna i związane z nią zagrożenia elektromagnetyczne

Autorzy Leszko, W.  Zradziński, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Professional wireless communication and related electromagnetic hazards
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Pracownicy, którzy wymagają stałej łączności z dowódcą lub dyspozytorem korzystają z różnorodnych urządzeń profesjonalnej łączności bezprzewodowej, istotnie różniących się od publicznych systemów telefonii komórkowej. Omówione w artykule cechy takich systemów oraz doniesienia naukowe wykazujące możliwe zagrożenia zdrowia wynikające z narażenia na pola elektromagnetyczne urządzeń bezprzewodowych przemawiają za poszukiwaniem rozwiązań profilaktycznych, celem zmniejszania narażenia pracowników zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.
EN Workers who need permanent contact witht the commander or dispatcher use various professional device for wireless communication; their parameters significantly differ from public mobile phone systems.This article discusses parameters of such systems and research results on possible health hazards related to exposure to electrornagnetic fields produced by wireless devices. It is necessary to look for prevention solutions that would reduce workers' exposure in accordance with recommendations of the World Health Organization.
Słowa kluczowe
PL łączność bezprzewodowa   zagrożenia elektromagnetyczne   ekspozycja na pole elektromagnetyczne  
EN electromagnetic hazards   exposure to electromagnetic radiation  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2012
Tom nr 4
Strony 15--17
Opis fizyczny Bibliogr.13 poz.
Twórcy
autor Leszko, W.
autor Zradziński, P.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
[1] W. Leszko, K. Gryz Ocena zagrożeń elektromagnetycznych na stanowiskach dyspozytorów punktów alarmowania jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie „Bezpieczeństwo Pracy" nr 10 (457)2009
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. DzU nr 134 z 2005, poz. 1127
[3] Urząd Komunikacji Elektronicznej (http//www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=358&layout=9)
[4] H. Mild, L. Hardell, M. Carlberg Użytkowanie telefonów komórkowych i bezprzewodowych a ryzyko występowania guzów mózgu zdiagnozwanychwlatach1997-2003. „Bezpieczeństwo Pracy" nr 4 (427)2007
[5] K. Wesołowski Systemy radiokomunikacji ruchomej WKŁ.2006
[6] J. Szóstka Fale i anteny WKŁ, 2001
[7] B. Wodzyński Radiotelefony WKŁ, 1981
[8] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Część E: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne O Hz-300GHz (DzU nr 217 z2002r., poz. 1833)
[9] J. Karpowicz, K. Gryz Telefonia bezprzewodowa w naszym życiu „Bezpieczeństwo Pracy" nr 6 (407)2005
[10] L. Hardell, H. Mild Pooled analysis of case-control studies on malignant brain tumors and the use of mobile and cordless phones including living and deceased subjects "Int J Oncol" 2011;38(5): 1465-1474
[11] IARC Classifies Radiofrequency Electromagnetic Fields As Possibly Carcinogenic To Humans, Lyon, France. May 31,2011 The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC), Press Release nr 208
[12] Pracujący w gospodarce narodowej w 2009 r. Główny Urząd Statystyczny
[13] http-//www.stat gov /cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_prac_w_gosp_narod_2009 pdf
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0012-0003
Identyfikatory