Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0011-0009

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Biomasa jako źródło zagrożeń biologicznych

Autorzy Gołofit-Szymczak, M.  Ławniczek-Wałczyk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Biomass as a source of biological hazards
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obowiązek dostosowania się polskiego sektora energetycznego do wymagań stawianych przez Unię Europejską w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wywołał duże zainteresowanie wykorzystaniem biomasy na potrzeby produkcji energii. Głównym zagrożeniem zawodowym dla pracowników tego sektora jest pył organiczny powstający w procesie przetwarzania i wykorzystywania biomasy. Jako roślinne źródło energii, zawiera ona zarówno materię organiczną, jak i mikroorganizmy, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na organizm człowieka poprzez działanie toksyczne, drażniące i alergizujące.
EN For the Polish energy sector, the obligation to conform to the European Union's requirements regarding the production of energy from renewable natural resources has resulted in an increase in the number of power plants, which use biomass as a source of electric energy. Organic dust released during processing and using biomass is the main occupational hazard for workers of this branch of the power industry. As a vegetable source of energy, the biomass contains not only organic matter but also microorganisms, which can have an adverse effect on human health due to their toxic, irritating and allergenic properties.
Słowa kluczowe
PL biomasa   zagrożenia biologiczne  
EN biomass   biological hazards  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2011
Tom nr 12
Strony 17--19
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gołofit-Szymczak, M.
autor Ławniczek-Wałczyk, A.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
[1] Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010
[2] Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Kioto 1997
[3] Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych). Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2000
[4] L. Janowicz Ciepło z ziarna. „Agroenergetyka” 2006, 1 (15): 38-41
[5] J. Dutkiewicz Bacteria and fungi in organic dust as potential health hazard. “Annals of Agricultural and Environmental Medicine” 1997, 4:11-6
[6] J. Dutkiewicz, L. Jabłoński Biologiczne szkodliwości zawodowe. PZWL, Warszawa 1989
[7] A. Sebastian, AM. Madsen, L. Märtensson, D. Pomorska, L. Larsson Assessment of microbial exposure risks from handling of biofuel wood chips and straw – effect of outdoor storage. “Annals of Agricultural and Environmental Medicine” 2006, 13:139-45
[8] J. Dutkiewicz, L. Minarik, C. Skórska, E. Krysińska-Traczyk, V. Votrubova, M. Mayer Mikrobiologiczna i kliniczna analiza przypadków zachorowań wynikłych z zawodowego kontaktu ze zrębkami bukowymi w fabryce celulozy. „Pneumonologia Polska” 1984, 52:57–69.
[9] S. Spaan, IM. Wouters, I. Oosting, G. Doekes, D. Heederik Exposure to inhalable dust and endotoxins in agricultural industries. “Journal of Environmental Monitoring” 2006, 8 (1): 63-72
[10] J. Dutkiewicz, Z. Prażmo Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego w przemyśle drzewnym. „Zdrowie Publiczne” 2008,118 (2): 138-44
[11] A. M. Madsen Exposure to airborne microbial components in autumn and spring during work at Danish biofuel plants. “Annals of Occupational Hygiene” 2006, 50 (8): 821-31
[12] D. Augustyńska, M. Pośniak Czynniki szkodliwe w Środowisku pracy – Wartości dopuszczalne Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. CIOP-PIB, Warszawa 2010
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0011-0009
Identyfikatory