Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0008-0071

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Ergonomia w dyrektywach i normach

Autorzy Konarska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Ergonomics in directives and stand
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem norm tworzonych w Europejskim Komitecie (CEN) jest wspomaganie realizacji dyrektyw europejskich. Normy CEN z zakresu ergonomii (opracowywane w Komitecie Technicznym - TC 122) zawierają kryteria, podstawy metodyczne, wytyczne, które służą do projektowania stanowisk pracy oraz oceny ryzyka zawodowego spowodowanego czynnikami uciążliwymi fizycznego i psychospołecznego środowiska pracy oraz niektórymi aspektami organizacji stanowiska.
EN The aim of CEN standards, developed in the European Standard Committee is to support implementation of European directives. The range of ergonomics standards (CEN 122) includes criteria, methodological bases, guidelines (for designing work stands and for occupational risk assessment of physical and psychosocial work environment factors) and some aspects of the organization of work stands.
Słowa kluczowe
PL ergonomia pracy   dyrektywa europejska   normalizacja  
EN ergonomy   european directive   normalization  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2007
Tom nr 1
Strony 6--9
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Konarska, M.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, tel. +48 (0) 22 623 46 46, makon@ciop.pl
Bibliografia
[1] Monitoring the state of occupational safety and health in the European Union – Ed. European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao, 2000
[2] European Working Conditions Surveys, Ed. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions – 2003, Dublin
[3] W. Leszczyński Stan wdrożenia do prawa polskiego dyrektyw Wspólnoty Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. „Bezpieczeństwo Pracy” 6(371) 2002, str. 4-9
[4] S. Kowalewski, M. D1browski Dyrektywy dotyczące użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych „Bezpieczeństwo Pracy” 1(378) 2003, str. 8-9
[5] A. Saulewicz Nowelizacja dyrektywy dotyczącej maszyn 98/37/EC. „Bezpieczeństwo Pracy” 3(356) 2001, str. 25-26
[6] J. Dul Thirty years of ergonomics standards: what next? Information N0104, ISO/TC 159&CEN/TC 122, 2003
[7] M. Smith A decade of international cooperation in standardization: 10 years Vienna Agreement ON-2002 w: Globalizing technical standards Impact and Challenges for Occupational Health and Safety – ed. Thoeni Koukoulaki and Stefan Boy; Saltsa Eurepean Trade Union Technical Bureau for Health and Safety TUTB
[8] A. Saulewicz Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową (98/37/EC) „Bezpieczeństwo Pracy” 9(362)2001, s. 20-24
[9] Report of the 11th Plenary Meeting, CEN/TC 122 „Ergonomics” 2001, Stockholm, May 2001
[10] A. Gedliczka i inni. Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej. Wyd. CIOP, Warszawa 2000
[11] Obwieszczenie prezesa PKN z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (MP z 2004 nr 7, poz. 117 ze zm.)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0008-0071
Identyfikatory