Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0008-0062

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Użytkowanie nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej - komfort pracy

Autorzy Bartkowiak, G.  Marszałek, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The use of impermeable protective clothing – comfort of work
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono czynniki wpływające na kształtowanie się mikroklimatu pod odzieżą na podstawie wymiany ciepła między organizmem a otoczeniem. Przedstawiono wyniki badań fizjologicznych uzasadniających ograniczenie czasu stosowania nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej. Opisano również sposoby zmniejszania dyskomfortu pracy w tego rodzaju odzieży ochronnej oraz zasady jej bezpiecznego użytkowania.
EN This paper presents factors that influence the shaping of the microclimate under clothing on the basis of the heat exchange between the human body and the environment. Results of physiological studies that justify the limitation of the duration of use of impermeable protective clothing are presented. The article also discusses ways of decreasing work discomfort in this kind of protective clothing and the principles of its safe use.
Słowa kluczowe
PL odzież ochronna   komfort cieplny  
EN thermal comfort   protective clothing  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2007
Tom nr 3
Strony 22--25
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Bartkowiak, G.
autor Marszałek, A.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochron Osobistych, 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48, grbar@ciop.lodz.pl
Bibliografia
[1] PN-EN ISO 7933:2005(U). Ergonomia środowiska termicznego – Analityczne wyznaczanie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem obliczeń przewidywanego obciążenia termicznego
[2] PN-EN ISO 9886:2005(U). Ergonomia – Ocena obciążenia termicznego na podstawie pomiarów fizjologicznych
[3] A. Marszałek, J. Smolander, K. Sołtyński Age-related thermal strain in men while wearing radiation protective clothing during short term exercise in the heat. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics Vol. 10, No 4: 361-367 2004
[4] C. P. Mihal Effect of heat stress on physiological factors for industrial workers performing routine work and wearing impermeable vapour-barrier clothing. “American Industrial Hygiene Association Journal”, 42(2)1981
[5] I. Holmer, H. Nilsson, S. Rissanen, K. Hirata, J. Smolander Quantification of heat balance during work in tree types of asbestos-protective clothing. Int. Arch. Occup. Environ. Heath, 1992, 64
[6] Y. Li Perceptions of temperature, moisture and comfort in clothing during environmental transients. “Ergonomics”, 48(3) 2005
[7] I. Holmer Protective clothing and heat stress. “Ergonomics”, 38(1) 1995
[8] G. Bartkowiak Właściwości biofizyczne materiałów na odzież ochronną. „Bezpieczeństwo Pracy” 7-8(324-325)1998
[9] A. Marszałek Fizjologiczne reakcje organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej w gorącym środowisku. „Bezpieczeństwo Pracy”, 3(414)2006
[10] G. Bartkowiak Kierunki rozwoju środków ochrony indywidualnej. „Przegl1d Włókienniczy”, 10/2003
[11] G. Bartkowiak, K. Ruszkowski Doświadczalne wytwarzanie wysoko sorpcyjnych materiałów włókninowych. „Przegląd Włókienniczy”, 10/2005
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0008-0062
Identyfikatory