Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0008-0061

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Potrzeby w zakresie nowelizacji znormalizowanych metod oznaczania substancji chemicznych na stanowiskach pracy

Autorzy Gawęda, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Needs in the field of amending standardized methods of determining chemical substances at workstations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono potrzeby w zakresie nowelizacji wielu norm polskich dotyczących metod pomiaru stężeń substancji szkodliwych, które nie są odpowiednie do nowych wartości dopuszczalnych. Ponadto omówiono problem zbyt małej oznaczalności wielu metod podanych w PN w świetle obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań i pomiarów oraz znowelizowanej normy europejskiej EN 482. Wskazano nie wymagające przeprowadzenia badań sposoby zwiększenia oznaczalności metody do poziomu 0,1 wartości NDS, które mogą być w niektórych przypadkach zastosowane.
EN This paper presents the need to amend a number of Polish Standards related to methods of measuring concentrations of harmful substances, which are not appropriate in view of the new limit values. Moreover, the problem of insufficient detection limit of many standardized methods is discussed. Simple ways of increasing the detection limit of the method to the level of 0.1 of the value of the maximum admissible concentration is indicated.
Słowa kluczowe
PL substancje chemiczne   normalizacja  
EN chemical substances   normalization  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2007
Tom nr 3
Strony 18--21
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gawęda, E.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, tel. +48 (0) 22 623 46 46, ewgaw@ciop.pl
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 73, poz. 645
[2] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy DzU nr 217, poz. 1833, ze zm. DzU 2005 r nr 212, poz. 1769
[3] PN-Z-04008-7:2002 Ochrona czystości powietrza – Pobieranie próbek – Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników wraz z arkusze zmian Az1:2004
[4] PN-EN 482 Powietrze na stanowiskach pracy. Ogólne wymagania dotyczące procedur pomiarów czynników chemicznych
[5] PN-EN 689 Powietrze na stanowiskach. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa
[6] E. Gawęda Przegląd znormalizowanych metod oznaczania chemicznych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy. „Normalizacja” 2007 – w druku
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0008-0061
Identyfikatory