Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0008-0060

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego z hałasem ultradźwiękowym

Autorzy Mikulski, W.  Smagowska, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Method of assessing occupational risk of ultrasonic noise exposure at workstations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy w Polsce jest określony jako hałas, w którego widmie występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych. W Polsce ocenę narażenia na hałas ultradźwiękowy wykonuje się na podstawie (równoważnego i maksymalnego) poziomu ciśnienia akustycznego w tercjowych pasmach częstotliwości (o częstotliwościach środkowych z przedziału od 10 kHz do 40 kHz). W artykule przedstawiono: metodę pomiaru hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy, wartości dopuszczalne hałasu ultradźwiękowego oraz metodę oceny ryzyka zawodowego wynikającego z ekspozycji na hałas ultradźwiękowy. Zamieszczono również przykładowe wyniki pomiarów i oceny hałasu ultradźwiękowego na przykładowym stanowisku pracy.
EN Ultrasonic noise at workstations in Poland is defined as broadband noise containing high audible and low ultrasonic frequencies. In Poland, the assessment of ultrasonic noise exposure is based on equivalent and maximum sound pressure level in the 1/3 octave band (the central frequencies are from 10 kHz to 40 kHz). This article presents a method of measuring ultrasonic noise at workstations, limit values of ultrasonic noise and a method of assessing occupational risk which is connected with exposure to ultrasonic noise. In this article, sample results of an assessment of occupational exposure to ultrasonic noise at a workstation are presented.
Słowa kluczowe
PL hałas ultradźwiękowy   pomiar hałasu ultradźwiękowego   stanowisko pracy   ocena ryzyka zawodowego  
EN ultrasonic noise   measuring ultrasonic noise   workstand   occupational risk assessment  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2007
Tom nr 3
Strony 13--17
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Mikulski, W.
autor Smagowska, B.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, tel. +48 (0) 22 623 46 46
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 217, poz. 1833, zm. DzU 2005 nr 212, poz. 1769
[2] M. Pawlaczyk-Łuczyńska, J. Koton, D. Augustyńska Hałas ultradźwiękowy. Dokumentacja wartości NDN i procedura pomiarowa. „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy” nr 2 (28)2001
[3] Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne, pod red. D. Augustyńskiej i M. Pośniak, CIOP-PIB, Warszawa 2005
[4] Dyrektywa 2003/10/WE z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem)
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. DzU nr 157 poz.1318
[6] B. Smagowska, W. Mikulski i in. Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas ultradźwiękowy. Zadanie nr 05.7 zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej. CIOP-PIB, Warszawa 2005
[7] PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów
[8] PN-ISO 9612: 2004 Akustyka. Wytyczne do pomiarów i oceny ekspozycji na hałas w środowisku pracy
[9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. DzU nr 127, poz. 1092
[10] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. DzU nr 200, poz. 204 ze zm.
[11] PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0008-0060
Identyfikatory