Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0008-0030

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Zagrożenie promieniowaniem laserowym odbitym - wpływ kąta ustawienia materiału obrabianego

Autorzy Wolska, A.  Świderski, J.  Konieczny, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Hazard related to reflected laser radiation: the influence of the angle position of a treated metal sample
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na stanowiskach wyposażonych w urządzenia laserowe może występować potencjalne zagrożenie oczu i skóry promieniowanie laserowym odbitym od obrabianego elementu. Przedstawione w artykule wyniki przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych badań dla próbki aluminium ustawionej pod trzema różnymi kątami względem propagacji wiązki laserowej o długości fali 930 nm wykazały wpływ kąta jej położenia na zagrożenie oczu promieniowaniem odbitym. Wyniki pomiarów wskazują, że wraz ze zwiększeniem kąta odchylenia materiału obrabianego od położenia prostopadłego względem kierunku propagacji promieniowania laserowego zwiększa się gęstość mocy promieniowania laserowego odbitego a tym samym występuje większe zagrożenie dla zdrowia człowieka.
EN Hazard related to reflected laser radiation from treated material is possible at workstations equipped with lasers. Laboratory measurements for an aluminium sample positioned at three different angles with respect to the direction of an incident laser beam of a wavelength of 930 nm showed the influence of its angle position on eye hazard related to reflected laser radiation. The results indicated that as the angle of declination of the treated sample increased from the direction of the incident laser beam, the power density of reflected laser radiation and the hazard for the worker increased, too.
Słowa kluczowe
PL promieniowanie laserowe odbite   wyniki badań laboratoryjnych  
EN reflected laser radiation   results of laboratory studies  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2007
Tom nr 10
Strony 18--21
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wolska, A.
autor Świderski, J.
autor Konieczny, P.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, tel. +48 (0) 22 623 46 46, agwol@ciop.pl
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 217, poz. 1833)
[2] A. Wolska, P. Konieczny, A. Pawlak Opracowanie i budowa stanowiska do badania parametrów promieniowania laserowego dla potrzeb oceny zagrożenia. Sprawozdanie z etapu 2: Opracowanie założeń technicznych kompletowanie elementów stanowiska badania parametrów promieniowania laserowego. CIOP-PIB, Warszawa 2006
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0008-0030
Identyfikatory