Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0008-0026

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Merytoryczne przesłanki do projektu ustawy o emeryturach pomostowych

Autorzy Koradecka, D.  Bugajska, J.  Pawłowska, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A draft of a statute on transition pensions: the principles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zagadnienia odnoszące się do aktywności zawodowej osób starszych, a w szczególności fizjologiczne uwarunkowania tej aktywności, międzynarodowe uregulowania dotyczące polityk krajowych wobec pracowników starszych oraz zasady definiowania prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.
EN Basic issues related to the work ability of older people have been presented in the article, particularly physiological limitations of this ability, international legislation related to national policies on older workers and the principles of defining work in special conditions, and work of special nature.
Słowa kluczowe
PL aktywność zawodowa osób starszych   wypadki w pracy  
EN work ability of older people   accidents at work  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2007
Tom nr 10
Strony 2--6
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Koradecka, D.
autor Bugajska, J.
autor Pawłowska, Z.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, tel. +48 (0) 22 623 46 46
Bibliografia
[1] J. Bugajska i wsp. Aktywność zawodowa pracowników w aspekcie starzejącego sie społeczeństwa. Raport z realizacji zadania PCZ 21-21
[2] J. Ilmarinen Ageing workers in the European Union – Status and promotion of work ability, employability and employment, FIOH 1999
[3] J. Bugajska, T. Makowiec-Dąbrowska, A. Jegier, A. Marszałek. Physical work capacity (VO2max) of active employees (men and women), w “Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers”, Elsevier, ICS vol. 1280 C, 2005, 156-160
[4] C-H. Nygard, T. Pohjonen, J. Ilmarinen Muscular strength of aging employees over 11-year period, W: FinnAge – Respect for the ageing: actio programme to promote the health, work ability and well-being og ageing workers, 1990-1996. People and Work, Research reports 26. FIOH, Helsinki 1999
[5] T. Tokarski, J. Kamińska, D. Roman-Liu. Differences in muscle force in older women and men. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 5, Supp. 1, 2003, 507-511
[6] A. Marszałek, M. Konarska, J. Bugajska. Assessment of work ability in a hot environment of workers of different ages, w “Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers”, Elsevier, ICS vol. 1280 C, 2005, 208-213
[7] T. Makowiec-Dąbrowska i współpr. Określenie warunków umożliwiających prace w zimnym mikroklimacie pracownikom starszym. Raport końcowy PCZ 21-21, Zadanie 5. Biblioteka CIOP-PIB
[8] M. Haider, R. Cervinka, M. Koller, M. Kundi A destabilization theory of shiftwork effects. In: Trends in Chronobiology eds.: Hekkens W.Th.J.M., Kerkhof A.G., Retveld W.J. Pergamon Press, 1988, 209-217
[9] K. Zużewicz, M. Konarska Zmiany tolerancji pracy zmianowej – fizycznej i umysłowej – związane z wiekiem, „Bezpieczeństwo Pracy”, 7-8(396-397) 2004, str. 28-31
[10] L. Helmuth A generation gap in brain activity. “Science”, 2002, 296, 2131-2133
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0008-0026
Identyfikatory