Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0003-0077

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Możliwości ograniczania hałasu powodowanego przez sygnalizatory dźwiękowe instalowane na przejściach dla pieszych

Autorzy Górski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Ways of reducing noise from audible pedestrian signal devices
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Sygnalizator dźwiękowy montowany na przejściach dla pieszych ma ułatwiać osobom z upośledzonym narządem wzroku bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych. Emitowany sygnał dźwiękowy musi być słyszalny. Gdy zmniejsza się poziom hałasu komunikacyjnego, sygnalizator może stać się dla okolicznych mieszkańców źródłem dokuczliwego hałasu. Zastosowanie na przejściach dla pieszych adaptacyjnego sygnalizatora dźwiękowego o szerokim zakresie adaptacji poziomu ciśnienia akustycznego powinno ograniczyć uciążliwość wywołaną nadawanym sygnałem akustycznym. Przeprowadzone pomiary wykazały, że możliwe jest obniżenie poziomu emitowanego dźwięku o ok. 6 dB, bez utraty wymaganych właściwości informacyjnych sygnału dźwiękowego.
EN An audible pedestrian signal device on a crosswalk advises people with visual impairment when to cross safely. The signal should be clearly audible. A decrease in the level of traffic noise may render the signal too loud for inhabitants living near the crosswalk. The application of an adaptive audible pedestrian signal device should solve the problem. Measurements have shown it is possible to decrease the level of the signal by about 6 dB without loss to its information properties.
Słowa kluczowe
PL hałas   źródła hałasu   sygnalizator dźwiękowy   piesi   ograniczenie hałasu  
EN noise   noise source   signalling device   pedestrians   noise reduction  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2009
Tom nr 7/8
Strony 38--41
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Górski, P.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, tel. +48 (0) 22 623 46 46, pawel@ciop.pl
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU nr 220 poz. 2181 z poźn. zm.)
[2] P. Górski i in. Opracowanie adaptacyjnego akustycznego sygnalizatora drogowego z modułem rejestracji danych o hałasie. Program wieloletni pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” 2008-2010, CIOP-PIB, Warszawa 2008
[3] T. Kałużyński Bełchatów: skrzyżowania nie dla wszystkich. http://www.ibelchatow.pl
[4] Brzęczyki doprowadzają do szału, http://miasta.gazeta.pl/bydgoszcz
[5] G. Hall, A. Rabelle, C. Zabihaylo Audible traffic signals: A new definition. Montreal Association for the Blind, Montreal 1996
[6] D. L. Harkey Accessible pedestrian signals a guide to best practices. National Cooperative Highway Research Program, Transportation Research Board of the National Academies, Washington 2007
[7] C. Puzyna Wpływ własności akustycznych środowiska na orientację przestrzenną. PWN Warszawa 1983
[8] A. Y. H. Szeto, N. C. Valerio, R. E. Novak Audible pedestrian signals. ”Journal of rehabilitation research and Development” Vol. 28 No. 2, 1991
[9] PN-Z-80100:2004 Pomoce techniczne dla osób niewidomych i słabowidzących –Sygnalizacja dźwiękowa na przejściach dla pieszych z sygnalizacj1 świetlną
[10] PN-EN ISO 7731:2009 Ergonomia – Sygnały bezpieczeństwa dla obszarów publicznych i obszarów pracy – Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0003-0077
Identyfikatory