Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0003-0074

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Metoda szacowania skuteczności zastosowanej profilaktyki ograniczającej wpływ czynnika ludzkiego na wypadkowość w kopalniach węgla kamiennego

Autorzy Niemiec, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Method of estimating the effectiveness of preventive measures taken to reduce the human factor in the accident rate in carbon coal mines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Określenie ilościowe udziału poszczególnych rodzajów błędnych działań człowieka stało się podstawą do zaproponowania nowego podejścia w zakresie sposobu szacowania ryzyka. Dla poszczególnych kategorii błędów ludzkich wyznaczono ich częstość, a postępując zgodnie z koncepcją ALARP określono poziomy ryzyka ich zaistnienia. Prócz analizy statystycznej baz danych uzyskanych z Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa dokonano przeglądu kopalnianych dokumentacji powypadkowych, w tym kilkuset protokołów powypadkowych. Uzyskana wiedza pozwoliła na poznanie genezy wypadków i przedstawienie ich przebiegu w formie scenariuszy rozwoju niebezpiecznych zdarzeń (drzew zdarzeń - ETA). Następnie dla poszczególnych etapów rozwoju zagrożenia dobrano odpowiednie środki profilaktyczne oraz określono stopień redukcji ryzyka przez poszczególne systemy ochronne.
EN Quantitative assessment of selected errors made by humans has become a basis for the proposed new approach to estimating risk. Incidence of human errors was determined for individual categories and levels of risk of their occurrence was determined in accordance with ALARP. In addition to a statistical analysis of the databases from the Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa, post-accident mining documentation, including several hundred post-accidents protocols, was reviewed. Acquired information made it possible to become acquainted with the genesis of accidents and to present their course in the form of scenarios of the development of dangerous events (Event Tree Analysis – ETA). Then, for each stage of the development of danger preventive measures were selected and the degree of reduction in risk via individual preventive systems was determined.
Słowa kluczowe
PL kopalnie węgla kamiennego   wypadkowość w kopalniach   błędy ludzkie   ryzyko zawodowe   wypadki w pracy   górnictwo  
EN coal mines   accidents in mines   human errors   professional risk   accidents at work   mining  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2009
Tom nr 7/8
Strony 24--28
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Niemiec, B.
  • Główny Instytut Górnictwa, Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy i Zagrożeń Technicznych, 43-190 Mikołów, ul. Podleska 72
Bibliografia
[1] G.C. Simpson Applying ergonomice in the mining work place. Mine Safe 1993, materiały konferencyjne, Sydney 1993
[2] Z. T. Niczyporuk, A. Gembalska-Kwiecien Czynnik ludzki w zapobieganiu wypadkom przy pracy. Materiały Konferencyjne III Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, Sosnowiec 2001
[3] R. Studenski Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1996
[4] Z. T. Niczyporuk Granice ryzyka. Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie bezpieczeñstwem pracy w państwie i przedsiebiorstwie”
[5] A. Trojnar, B. Niemiec Metoda analizy zmian trendów wypadkowości jako miara oceny skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem. „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” nr 8/2007
[6] B. Niemiec Zasady ograniczenia prawdopodobieñstwa błędu ludzkiego dla wybranych czynności; „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” nr 10/2004
[7] Lines of Defence/Layers of Protection Analysis in the COMAH Context. Prepared by Amey Vectra Limited for the Health and Safety Executive
[8] A. S. Markowski, M. Borysiewicz Zastosowanie analizy warstw zabezpieczeń (LOPA) do oceny ryzyka dla rurociągów. Szkoła tematyczna MANHAZ, 26-30.09.2005
[9] K. T. Kosmowski Koncepcja bezpieczeństwa funkcjonalnego w przemyśle. Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym”, Jurata 2004
[10] PN-EN 61511-1:2005: Bezpieczeństwo funkcjonalne. Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora procesów przemysłowych. Cześć 1: Schemat, definicje, wymagania dotyczące systemu, sprzętu i oprogramowania (oryg.)
[11] PN-EN 61508:2003: Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/ programowalnych systemów związanych z bezpieczeństwem
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0003-0074
Identyfikatory