Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0002-0053

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Czynniki chemiczne w zakładach fryzjerskich - zagrożenia i profilaktyka

Autorzy Szewczyńska, M.  Dobrzyńska, E.  Pośniak, M  Jeżewska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Chemical agents in hair salons - hazards protection
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono czynniki chemiczne występujące w zakładach fryzjersko-kosmetycznych. Przedstawiono szkodliwe substancje chemiczne, z którymi fryzjerzy mają kontakt podczas swoich codziennych czynności zawodowych oraz stosowane podczas dezynfekcji narzędzi. Omówiono wyniki oceny narażenia zawodowego na stanowiskach fryzjera uzyskane w ramach prowadzonego w CIOP-PIB zadania z zakresu służb państwowych.
EN This article discusses chemical factors in hair salons. It presents hazardous chemical substances mostly found in hair stylists' daily activities and when they disinfect tools. Finally, the article discusses the results of occupational exposure assessment at selected workstations, obtained within a task conducted by CIOP-PIB as part of state services.
Słowa kluczowe
PL stanowisko pracy   substancje chemiczne   zakłady fryzjerskie   czynniki chemiczne  
EN work stand environment   chemicals   hairdresser   chemical agents  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2011
Tom nr 1
Strony 14--17
Opis fizyczny Bibliogr 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Szewczyńska, M.
autor Dobrzyńska, E.
autor Pośniak, M
autor Jeżewska, A.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska, mapol@ciop.pl
Bibliografia
[1] Dyrektywa 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony ich zdrowia przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy
[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. DzU 2005, nr 11, poz. 86
[3] M. Pośniak, Ocena ryzyka zawodowego – narażenie na czynniki chemiczne (1), „Bezpieczeństwo Pracy”, nr 7-8 (408-409) 2005
[4] Z. Pawłowska, M. Pęciłło Ocena ryzyka zawodowego w pięciu krokach. Warszawa, CIOP, 2002
[5] Ocena ryzyka zawodowego w pięciu krokach. Broszura PIP udostępniona w Internecie: http://www.pip.gov.pl/ html/pl/html/03020000.htm
[6] Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych przedsiębiorstwach. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach fryzjersko-kosmetycznych. Poradnik pracodawcy. W. M. Zawieska (red. merytoryczny), CIOP, Warszawa 2000
[7] Informacje wstępne dotyczące substancji niebezpiecznych występujących w miejscu pracy. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Bilbao. „Fakty” 33, 2003 http://pl.osha.eu.int/index.stm
[8] E. M. Warshaw, H. J. Bucholtz, D. V. Belisto Allergic patch test reactions associated with cosmetics: retrospective analysis of cross-sectional data from the North American Contact Dermatitis Group, 2001-2004. “J. Am. Acad. Dermatol.” 2009; 60:23-38
[9] A. Trattner, D. Slodownik, A. Jbarah Questionnaire study of the prevalence of allergic contact dermatitis from cosmetics in Israel. “Dermatitis” 2009; 20:284-286
[10] PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0002-0053
Identyfikatory