Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0002-0051

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Ocena ryzyka zawodowego wynikającego z zagrożeń psychospołecznych w działach obsługi klienta

Autorzy Cukrowska, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Occupational risk resulting from psychosocial threats in customer service departments
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ocena ryzyka zawodowego umożliwia podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy we wszystkich jej aspektach. Stanowisko pracownika działu obsługi klienta uważane jest za bardzo stresujące. W mikroprzedsiębiorstwach, stanowiących 94,7% liczby wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), wytwarzających ok. 29,8% PKB i zatrudniających prawie 39% pracujących problem ten jest traktowany marginalnie.
EN Occupational risk assessment makes it possible to take appropriate measures to ensure safe and healthy working conditions. A customer service job is considered to be very stressful. Micro-companies, which account for 94.7% of all enterprises registered in the REGON system, generating approximately 29.8% of GDP and employ nearly 39% of employees, do usually not treat this problem very seriously.
Słowa kluczowe
PL ocena ryzyka zawodowego   środowisko pracy   badanie ankietowe   zagrożenia psychospołeczne  
EN occupational hazard evaluation   workplace environment   opinion polls   social risk  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2011
Tom nr 1
Strony 5--9
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Cukrowska, L.
  • Starszy inspektor ds. bhp
Bibliografia
[1] Ocena zagrożeń psychospołecznych i warunków pracy w związku z nowymi formami pracy i modelami zatrudnienia. GIP, Warszawa 2009
[2] M. Milczarek, E.Schneider, E.R.Gonzales OSH in figures: stress at work – facts and figures. European Agency for Safety and Health at Work, European Communities, Luxembourg 2009
[3] A.Wilmańska, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010
[4] E. Górska, Modelowanie środowiska pracy w przedsiębiorstwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004
[5] K. Orlak, Stres jako element ryzyka zawodowego. www.pracaizdrowie.com.pl (z dn. 03.03.2009)
[6] M. Stojek-Siwińska, B. Wawrzyńczak-Jędryka, Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o., Warszawa 2009
[7] E. Górska, Metody oceny ryzyka zawodowego. Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych, Politechnika Warszawska, Warszawa 2008
[8] B. Dudek, M. Waszkowska, D. Merecz, D. Hanke, Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2004
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0002-0051
Identyfikatory