PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu norm SA i ISO

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Occupational safety and health management and corporate social responsibility in the light of SA and ISO standard
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest określana jako dobrowolne włączanie aspektów społecznych oraz środowiskowych wykraczających poza zakres obowiązujących aktów prawnych do działalności gospodarczej firm oraz ich kontaktów z interesariuszami. Rosnące zainteresowanie tą koncepcją znalazło wyraz w dokumentach normatywnych, m.in. w standardzie Social Accountability 8000 i opublikowanej w 2010 r. normie ISO 26000. Podkreślanie znaczenia czynnika ludzkiego w działalności przedsiębiorstwa stanowi jedno z istotnych działań realizowanych w ramach odpowiedzialności społecznej biznesu. Tymczasem, jak pokazują badania dobrych praktyk przeprowadzone w CIOP-PIB, dobrowolne włączanie elementów społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie bhp do działalności przedsiębiorstw nie jest w Polsce powszechne.
EN
Corporate social responsiblily (CSR) means voluntary incorporating environmental and social aspects that are beyond legal requirements into business activities of a company and its relationships with stakeholders. Increasing interests in this idea has been expressed in standards, e.g., Social Accountability 8000 standatds and the ISO 26000 standard published in 2010. Stressing human factors in business activity is a key action within CSR. Meanwhile according to CIOP-PIB's study on good practices, Polish enterprises seldom voluntarily incorporate elements of CSR in occupational safety and health into their practice.
Rocznik
Tom
Strony
19--21
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska, mapec@ciop.pl
Bibliografia
 • [1] Social Accountability International. Social Accountability 8000 (SA 8000:2001)
 • [2] ISO 26000:2010 Guidelines on Social Responsibility
 • [3] PN-EN ISO 9001:2009 oraz AC: 2009 System zarządzania jakością – Wymagania
 • [4] PN-EN ISO 14001:2005 oraz AC: 2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania
 • [5] PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania
 • [6] Standard Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZFP – 2007, IPED. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2007
 • [7] AccountAbility 1000. A foundation standard for quality in social and ethical accounting, auditing and reporting, The Institute of Social and Ethical Accountability, London 1999
 • [8] J. P. Segal, A. Sobczak, C. E. Triomphe CSR and Working Conditions. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 2003
 • [9] Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Luksemburg 2006
 • [10] Przegląd działań z zakresu społecznej odpowiedzialności Danone w Polsce http://www.danone.pl/cms/binsource?docId=6191&paramName=BINARYOBJ_FILE&index=0&language=PL
 • [11] Przewodnik dobrych praktyk „Firma równych szans” Warszawa www.globalcompact.org.pl/pol/content/.../gender_index_www_72.pdf
 • [12] Cz. Grzesiak. Odpowiedzialność społeczna w TESCO Polska: http://www.centrumcsr.pl/pliki/15_Czeslaw_Grzesiak.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0002-0045
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.