Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0002-0036

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w kontekście psychospołecznych aspektów pracy

Autorzy Bugajska, J.  Żołnierczyk-Zreda, D.  Hildt-Ciupińska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Musculoskeletal ailments prophylaxis in the light of psychosocial work conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto próbę holistycznego spojrzenia na problem zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Obecnie przypuszcza się, że wiele czynników może mieć wpływ na schorzenia w obrębie tego układu. Największe jednak ryzyko stwarzają czynniki psychospołeczne pracy. W związku z tym, opracowano zalecenia dotyczące organizacji środowiska psychospołecznego pracy w kontekście profilaktyki dolegliwości mięśniowo-szkieletowych.
EN In this article authots endeavor to take a holistic look on the musculoskeletal ailmenis problematic. Many factors are currently assumed to have an impact on such illnesses within the mentioned system. The biggest risk, however, seems to be caused by psychosocial work conditions. As a result of such notion, recommendations regarding psychosodal work environment organization have been prepared in the aspect of musculoskeletal ailment prophylaxis.
Słowa kluczowe
PL zaburzenia mięśniowo-szkieletowe   schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego   profilaktyka zaburzeń mięśniowo-szkieletowych  
EN diseases of the musculoskeletal system   prevention of disorders musculoskeletal system  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2011
Tom nr 4
Strony 12--15
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Bugajska, J.
autor Żołnierczyk-Zreda, D.
autor Hildt-Ciupińska, K.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ergonomii, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska, jobug@ciop.pl
Bibliografia
[1] Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. http://www.osha.europa.eu
[2] A. Kania, M. Łabęcka Orzeczenia Komisji Lekarskich ZUS wydane w 2009 roku. http://www.zus.pl/files/Komisje2009.pdf
[3] Informacje wprowadzające na temat dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. http://www.osha.europa.eu.pl/publications/factsheets/71
[4] M. Kompier & A. van der Beek Psychosocial factors at work and musculoskeletal disorders. “Scandinavian Journal of Work and Environmental Health”, Vol. 34, No 5/2008, pp. 323-325
[5] M. Widerszal-Bazyl Ryzyko psychospołeczne w miejscu pracy i jego ograniczanie, w: D. Koradecka (red.): Bezpieczeństwo i higiena pracy. CIOP-PIB, Warszawa, 2008, s. 87-117
[6] Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG)
[7] Nowa strategia Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (2007-2012) w opracowaniu CIOP-PIB http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/strategiaue.pdf
[8]Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym – ramowe podejście europejskie. WHO. Genewa, 2008
[9] PN-EN 614-2:2002 Maszyny. Bezpieczeństwo. Ergonomiczne zasady projektowania. Część 2: Interakcje między projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymi.
[10] R. Karasek Job demands, job decision lattitude and mental strain: implication for job redesign. “Administrative Science Quarterly” 1979, 24, 285-308
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0002-0036
Identyfikatory